Løsninger

Hvorfor beskæftige sig med diversitet og inklusion?

Udover at det lyder godt i CSR-rapporten og den eksterne kommunikation er der mange fordele forbundet hermed – inklusive for den enkelte, teamet og for virksomheden generelt.

Inclusify tilbyder muligheder for at arbejde med D&I, hvor vi i samarbejde skaber implementerbare løsninger tilpasset virksomheden.

Udforsk her hvilke muligheder, der er i arbejdet med D&I herunder

Tiltrækning og rekruttering

Ønsker jeres virksomhed en mere inkluderende rekrutteringsproces, hvor diversitet bliver prioriteret i højere grad? Ønsker I at identificere, hvor I kan sætte ind og dermed gribe fat i de udfordringer eller muligheder I står overfor?

Hvis svaret er ja, så står Inclusify klar til at hjælpe jer.

Et manglende diversitets- og inklusionsperspektiv kan nemlig begrænse det potentiale, som der opstår ved at have mangfoldig medarbejderstab. Det inkluderer f.eks. muligheder for at øge performance og innovation, skabe bedre arbejdsmiljøer og økonomisk vækst.

Det er derfor afgørende at have fokus på D&I, når jeres virksomhed ønsker at skabe nye rekrutteringsprocesser, der tiltrækker en mangfoldig gruppe af talenter nu og i fremtiden.

Se eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Rådgivning ift. en inkluderende rekrutteringsproces

 • Skab overblik over din rekrutteringsproces, så I tiltrækker en diverse kandidatskare
 • Få håndgribelige værktøjer som I kan tilpasse og implementere, så blinde vinkler og unconscious bias i rekrutteringsprocessen kan håndteres
 • Gennemgå hele jeres rekrutteringsproces og find ud af hvor I skal sætte ind for at skabe en mere inkluderende rekrutteringsproces
 • Skab et mere attraktivt Employer/Corporate brand ved at kommunikere om jeres indsatser

Oplæg om ubevidste bias

 • Få viden om de vigtigste og mest fremtrædende ubevidste biases 
 • Bliv bevidst om, hvilke situationer biases forekommer på arbejdspladsen 
 • Få værktøjer til at kunne genkende jeres egne ubevidste biases – og påtale, hvis I møder dem hos andre
 • Bliv en forandringsagent for og medskaber af et inkluderende arbejdsmiljø på arbejdspladsen

Rådgivning ift. inkluderende jobannoncer

 • Lær hvordan I indtænker et D&I perspektiv i jeres jobannoncer 
 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at udvikle inkluderende jobannoncer, der kan tiltrække en større talentmasse  
 • Få indsigt i hvad kønnet sprog er: Vi undersøger begrebet, og hvad det konkret betyder for jer. Vi ser på mønstre og roller, der opstår omkring køn, så I bliver i stand til kritisk at forholde jer til, hvordan I agerer i jeres rekrutteringsproces

Udvikling og fastholdelse

Er det en prioritet for jeres virksomhed ikke blot at tiltrække, men også at udvikle og fastholde en diversitet af talenter? Dette fokus er bl.a. med til at skabe grundlaget for en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, som er en vigtig faktor i medarbejderes tilfredshed med både karriere og arbejdsliv.

Se eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Workshop om køn og karriere

 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at handle på kønsstereotyper i arbejdslivet for jer selv (og andre) 
 • Få viden om kønsstereotyper og ubevidste forventninger på arbejdspladsen og i forbindelse med karrierevalg
 • Få værktøjer til at handle på bias og lær at stille de rette spørgsmål til jer selv og andre

Oplæg om inkluderende kollegaskab

 • Lær hvordan I, som medarbejdere og kollegaer, kan blive medskabere af et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig respekterede, værdifulde og anerkendte ved at være en allieret for dem omkring jer
 • Lær at blive bevidst om, hvilke (ubevidste og uhensigtsmæssige) kønnede forventninger, der eksisterer i en arbejdskontekst
 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at forstå og handle på stereotyper i arbejdslivet

Oplæg om forhandling i et kønnet perspektiv

 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at forhandle i arbejdslivet for jer selv (og andre)  
 • Få viden om løngabet, forhandling i et kønnet perspektiv, assertiv, aggressiv og submissiv kommunikation i forbindelse med forhandling 
 • Få værktøjer til at forhandle på egne præmisser, model til at lægge plan for forhandlingssituationer, at genkende påtale og kønsstereotyper i en forhandlingssituation

Ledelse og forfremmelse

Bliv en inkluderende leder. Forandring er et ledelsesansvar. Derfor er det også vigtigt at opøve ledelseskompetencer til at opdyrke inkluderende arbejdsmiljøer, hvor diverse talenter kommer i spil i arbejdet og i beslutningsprocesser. Med andre ord skabe et arbejdsmiljø med plads til forskellighed. Det er der nemlig mange fordele ved.

Se eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Kursus i forandring og ledelsesansvar

 • Lær at skabe og understøtte et arbejdsmiljø med plads til forskellighed (afdeling, team, gruppe)
 • Lær at opdyrke interpersonel tryghed – dette sikrer, at medarbejderne tager deres hele selv med på arbejdet i et psykologisk trygt miljø
 • Lær at integrere forskellighed
 • Udvikling af ledere der får viden til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø

Inkluderende arbejdsmiljø

Dét at skabe et inkluderende arbejdsmiljø er både krævende og komplekst. Det er vigtigt have en forståelse for de udfordringer vi står overfor, når vi skal skabe trygge og inkluderende arbejdsmiljøer. Det dækker bl.a. en forståelse for sexchikane og krænkelser på arbejdspladsen.

Se eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Kursus i forandring og ledelsesansvar

 • Lær at skabe og understøtte et arbejdsmiljø med plads til forskellighed (afdeling, team, gruppe)
 • Lær at opdyrke interpersonel tryghed – dette sikrer, at medarbejderne tager deres hele selv med på arbejdet i et psykologisk trygt miljø
 • Lær at integrere forskellighed
 • Få mere motiverede og engagerede medarbejdere 
 • Få forbedret performance for individ, teams og organisation

Oplæg om sexisme på arbejdspladsen

 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at genkende og handle på sexchikane  
 • Få viden om sexisme som en del af kulturen på arbejdspladsen, magthierarkiers betydning, forskellige former for sexchikane og konsekvenserne
 • Få værktøjer til at genkende og handle på sexchikane, et sprog til at have konstruktive samtaler med kollegaer og holde arbejdspladsen til ansvar for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø

Oplæg, kurser og workshops

I Inclusify tilbyder vi et bredt udvalg af løsninger, der alle har et afsæt i et D&I perspektiv. Vores løsninger omfatter bl.a. rådgivning, strategiplanlægning- og implementering og inklusionsundersøgelser, som er udviklet med fokus på den enkelte kunde.

Vi bestræber altid på at levere mere end blot en generisk løsning eller rådgivning. Dette er nødvendigt, fordi erhvervsmiljøet er komplekst, og derfor vil jeres udfordringer og muligheder naturligvis være unikke og forskellige fra hinanden.

Læs mere om vores oplæg

Ønsker jeres virksomhed at blive klogere på f.eks. hvorfor I bør beskæftige os med D&I? Eller hvordan man bliver en god allieret på arbejdspladsen? Vi tilbyder skræddersyede oplæg, som varer mellem 1-1,5 timer efter ønske – både fysisk og online. Derudover prioriterer vi at gøre oplæggene både handlingsorienterede og interaktive. Derfor vil der i hvert oplæg være mulighed for dialoger mellem deltagerne for at forankre den nye viden i deres hverdag og situationer på arbejdspladsen.

Oplæggene kunne omhandle:

 • Forandring er et ledelsesansvar – om inkluderende ledelse
 • Køn og karriere
 • Inkluderende kollegaskab: Vær en god allieret
 • Sexisme og sexchikane

Læs mere om vores kurser

Vi tilbyder skræddersyede eftermiddagskurser á 3 timer med fokus på at klæde den enkelte deltager på til at genkende og handle på et givent emne. Målet er at give deltagerene viden om, hvorfor emnet er relevant, hvordan det ser ud samt give dem værktøjer og sprog til at kunne skabe forandring.

Et kursus kunne omhandle:

 • Forhandling i et kønnet perspektiv
 • Sexisme på arbejdspladsen
 • Køn og karriereudvikling

Læs mere om vores workshops

Ønsker I at kickstarte arbejdet med diversitet og inklusion i jeres virksomhed, så kan vi sætte gang i processen gennem faciliterede workshops inkl. seminarer og talks.

En workshop kunne omhandle:

 • Ubevidste bias – det der reelt gør en forskel
 • Talentudvikling – en ændring i mindset
 • Diversitet og inklusion – viden og muligheder
 • Sexchikane på arbejdspladsen – muligheder og udfordringer
 • Forhandling fra et kønnet perspektiv
 • Inkluderende ledelse – udnyt diversiteten positivt

Rådgivning og sparring

Ønsker jeres virksomhed at tiltrække, udvikle, fastholde og avancere talent – og dermed skabe grundlaget for en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads – så hjælper vi jer gerne hele vejen. Vi lægger sammen strategien og sørger for klare og implementerbare løsninger.

Rådgivning kunne dække områderne:

 • Udvikling og implementering af diversitets- og inklusionsstrategi
 • Hvordan gennemfører vi inkluderende lederudvikling
 • Udvikling af ny (eller tilpasset) Employer/Corporate Branding strategi
 • Hvordan skaber vi grundlaget for et inkluderende arbejdsmiljø

Behovsafklaring

Hvad er det egentlig jeres virksomhed har brug for i arbejdet med D&I? Sammen afdækker vi jeres muligheder for at arbejde med diversitet og inklusion og skaber implementerbare løsninger tilpasset virksomheden.

Inclusify kan f.eks. hjælpe jer med at måle og monitorere diversitets- og inklusionsniveauet i jeres virksomhed.

Herunder finder I et udpluk af vores løsninger:

Tag temperaturen på arbejdsmiljøet med en inklusionsundersøgelse

En inklusionsundersøgelse viser status quo og kan vise hvor I bør sætte ind ift. fremtidige initiativer. Derved bliver en temperaturmåling en kortvarig proces, som kan lægge grundlaget for en mere omfattende forandringsproces.

En temperaturmåling kan være det første skridt at tage, hvis I er usikre på hvor I bør sætte ind eller ønsker en benchmark på tværs af organisationen. Denne kan udføres både kvalitativt og kvantitativt. Vi anbefaler en kombination.  

Afdæk bias i jeres skriftlige kommunikation 

I Inclusify opererer vi med algoritmen Alex, der kan anvendes som et sprogligt analyseværktøj. Alex læser al skriftlig kommunikation – rå og ustruktureret. Det kan være alt lige fra interne nyhedsbreve, mødereferater, jobopslag, intranet, hjemmesider, osv. 

Dermed hjælper Alex med at udpege de hæmmende processer og indforståethed i en kultur, så forandringen i virksomheden kan være målrettet de forbedringspotentialer, der ligger i en arbejdskultur.

Med et værktøj som Alex kan alle størrelser af virksomheder få et kvantitativt billede af sprogbrug i deres skriftlige kommunikation. Alex vil f.eks. kunne være behjælpelig med at udpege generelle sproglige benspænd, bestemte fokusser eller mangel på samme, som kan være årsag til opretholdelse af ekskluderende arbejdsmiljøer.

Online DIY værktøjskasse

(Kommer snart)

I Inclusify bestræber vi os på at identificere og udvikle nye, spændende løsninger, som kan hjælpe jer til forandring. I øjeblikket er vi i gang med at udvikle en online DIY værktøjskasse, som vi glæder os meget til at præsentere her i 2022.

Hold øje her på hjemmesiden eller på vores LinkedIn.

Kontakt os i dag

Vores tilgang er altid skræddersyet til jeres behov, så tag endelig kontakt for at høre nærmere. Book en indledende uforpligtende samtale med Inclusify i dag.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo,
Rådgiver

BA Antropologi, speciale i kønsstudier| Kaospilot – Creative Leadership & Meaningful Entrepreneurship
Exam. Gender Diversity, INSEAD

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke,
Rådgiver

Cand. mag. Marketing & Kommunikation | MA Ledelse | Ekstern lektor, Aarhus Universitet
Exam. Gender Diversity, INSEAD