Løsninger

Hvorfor beskæftige sig med diversitet og inklusion?

Udover at det lyder godt i CSR-rapporten og den eksterne kommunikation er der mange fordele forbundet hermed – inklusive for den enkelte, teamet og for virksomheden generelt.

Et manglende diversitets- og inklusionsperspektiv kan begrænse potentialet, som der opstår ved at have mangfoldig medarbejderstab og alsidige perspektiver f.eks. muligheder for øget performance, innovation, højere trivsel og i sidste ende bedre arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne har lyst til at blive.

Læs mere om diversitet og inklusion her.

Inclusify tilbyder muligheder for at arbejde med D&I, hvor vi i samarbejde skaber implementerbare løsninger tilpasset virksomheden.

Udforsk her hvilke muligheder, der er i arbejdet med D&I herunder

Tiltrækning og rekruttering

Ønsker virksomheden en mere inkluderende rekrutteringsproces, hvor diversitet bliver prioriteret i højere grad?

Hvis svaret er ja, så står Inclusify klar til at hjælpe jer.

Det er afgørende at have fokus på D&I, når virksomheden ønsker at tiltrække en mangfoldig gruppe af talenter nu og i fremtiden.

Eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Rådgivning ift. en inkluderende rekrutteringsproces

 • Få rådgivning ift. den nuværende rekrutteringsproces, så I tiltrækker en diverse kandidatskare
 • Få håndgribelige værktøjer som I kan tilpasse og implementere, så blinde vinkler og ubevidste biases i rekrutteringsprocessen kan håndteres
 • Skab et mere attraktivt Employer/Corporate brand ved at kommunikere om jeres indsatser

Rådgivning ift. inkluderende jobannoncer

 • Lær hvordan I indtænker et D&I perspektiv i jeres jobannoncer og kommunikation
 • Få kompetencer til at udvikle inkluderende jobannoncer, der kan tiltrække en større talentmasse  
 • Få indsigt i kønnet sprogbrug
 • Få analyseret jeres annoncer manuelt og/eller gennem Alex, vores algoritme til kønnet sproganalyse[/expand]

Udvikling & Fastholdelse

Uddannelsesmuligheder

Ønsker virksomheden at udvikle og fastholde en mangfoldighed af talenter?

Uddannelsesmuligheder er et godt sted at starte, hvis I ønsker at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø, hvor forskellighed har lyst til at blive.

Vi bestræber altid på at levere mere end blot en generisk løsning eller rådgivning. Dette er nødvendigt, fordi erhvervsmiljøet er komplekst, og derfor vil jeres udfordringer og muligheder naturligvis være unikke og forskellige fra hinanden. Vores uddannelsesmuligheder kan skræddersyes efter virksomhedens behov.

Eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Workshop om inkluderende kollegaskab

 • Lær hvordan I, som medarbejdere og kollegaer, kan blive medskabere af et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig respekterede, værdifulde og anerkendte ved at være en allieret for dem omkring jer
 • Lær at blive bevidst om, hvilke (ubevidste og uhensigtsmæssige) kønnede forventninger, der eksisterer i en arbejdskontekst
 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at forstå og handle på stereotyper i arbejdslivet

Workshop om ubevidste biases

 • Få viden om, hvad ubevidste biases er, hvordan det påvirker vores arbejdsliv og hvilke konsekvenser de har for individ og organisation
 • Bliv bevidst om, i hvilke situationer du/organisationation er biased
 • Få kompetencer til at handle på dine ubevidste biases
 • Bliv en forandringsagent på arbejdspladsen ift. at identificere biases i organisatoriske processer

Workshop om D&I: Social, Talent & Business Case

 • Få viden og de gode argumenter for at arbejde med diversitet og inklusion
 • Få forståelse for de vigtige begreber
 • Bliv bevidst om, hvor virksomheden kan sætte ind
 • Få værktøjer til at skabe forandring

Oplæg om diskrimination på arbejdspladsen

 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til genkende forskellige former for diskrimination på arbejdspladsen (mikroaggressioner, chikane, uønsket adfærd mv.)
 • Få værktøjer til at handle på diskrimination og lær at være én, der står op for andre
 • Hav vigtige samtaler om diskrimination og hvordan virksomheden kan være med til at skabe et tryggere arbejdsmiljø

Workshop om forhandling i et kønnet perspektiv

 • Få kompetencer (viden og værktøjer) til at forhandle i arbejdslivet for jer selv (og andre)  
 • Få viden om løngabet, forhandling i et kønnet perspektiv, assertiv, aggressiv og submissiv kommunikation i forbindelse med forhandling 
 • Få værktøjer til at forhandle på egne præmisser, model til at lægge plan for forhandlingssituationer, at genkende påtale og kønsstereotyper i en forhandlingssituation [/expand]

Udvikling & Fastholdelse

Inkluderende arbejdsmiljø

Dét at skabe et inkluderende arbejdsmiljø er essentielt for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Men det er både krævende og komplekst.

Det er vigtigt have en forståelse for de udfordringer vi står overfor, når vi skal skabe trygge og inkluderende arbejdsmiljøer.

For at sikre engagement og relevans ift. nye indsatster kræves en forståelse for det nuværende arbejdsmiljø.

Eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Tag temperaturen på arbejdsmiljøet – en inklusionsundersøgelse

En inklusionsundersøgelse viser status quo og kan vise hvor I bør sætte ind ift. fremtidige initiativer. Derved bliver en temperaturmåling en kortvarig proces, som kan lægge grundlaget for en mere omfattende forandringsproces.

En temperaturmåling kan være det første skridt at tage, hvis I er usikre på hvor I bør sætte ind eller ønsker en benchmark på tværs af organisationen. Denne kan udføres både kvalitativt og kvantitativt. Vi anbefaler en kombination.  

 • Få en gennemgang af eksisterende materiale ift. arbejdsmiljø i et D&I perspektiv
 • Få foretaget kvalitative og/eller kvantitative interviews med alsidige medarbejdere, der kan bidrage med deres oplevelser af arbejdsmiljøet
 • Få rådgivning og konkrete implementerbare løsninger, initiativer og indsatser, der kan understøtte skabelsen af et inkluderende arbejdsmiljø
 • Få sparring og støtte under hele processen
 • Få hjælp til implementering af nye initiativer

Afdæk bias i jeres skriftlige kommunikation 

I Inclusify opererer vi med algoritmen Alex, der kan anvendes som et sprogligt analyseværktøj.

Alex læser al skriftlig kommunikation – råt og ustruktureret. Det kan være alt lige fra interne nyhedsbreve, mødereferater, jobopslag, intranet, hjemmesider, osv. 

Dermed hjælper Alex med at udpege de hæmmende processer og indforståethed i en kultur, så forandringen i virksomheden kan være målrettet de forbedringspotentialer, der ligger i en arbejdskultur.

Med et værktøj som Alex kan alle størrelser af virksomheder få et kvantitativt billede af sprogbrug i deres skriftlige kommunikation.

Alex vil f.eks. kunne være behjælpelig med at udpege generelle sproglige benspænd, bestemte fokusser eller mangel på samme, som kan være årsag til opretholdelse af ekskluderende arbejdsmiljøer[/expand]

Opstart af netværksgrupper, mentorskabsprogrammer eller D&I taskforces

Medarbejderdrevne initativer er vigtige i et inkluderende arbejdsmiljø, da det giver medarbejderne autonomi og mulighed for at engagere sig på arbejdspladsen, skabe fællesskaber og tilhørsforhold samt få indflydelse på kulturen.

Men ofte er disse initativer ikke bæredygtige, da vigtige skridt springes over i opstarten. En succesfuld implementering kræver i første omgang faciliterede rammer for behovsafklaring, forventningsafstemning, rollefordeling, værdier og overblik over nødvendige ressourcer.

 • Få sparring til at planlægge, strukturere og sikre engagement i medarbejderinitiativer
 • Få hjælp til opstart og facilitering af forventningsafstemning mv.
 • Få hjælp til implementering og evaluering undervejs for at sikre bæredygtighed

Ledelse og forfremmelse

Lær at bedrive inkluderende ledelse.

Få rum til at opøve ledelseskompetencer, der er essentielle i inkluderende arbejdsmiljøer, hvor diverse talenter kommer i spil i arbejdet og i beslutningsprocesser.

Eksempler på løsninger Inclusify kan tilbyde:

Kursus i forandring og ledelsesansvar

 • Lær at skabe og understøtte et arbejdsmiljø med plads til forskellighed (afdeling, team, gruppe)
 • Lær at opdyrke interpersonel tryghed – dette sikrer, at medarbejderne tager deres hele selv med på arbejdet i et psykologisk trygt miljø
 • Lær at integrere forskellighed
 • Udvikling af ledere der får viden til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø[/expand]

1:1 Ledelsessparring og -coaching

Det kan være svært som leder at navigere i emnerne inden for diversitet og inklusion. Derfor står vi til rådighed med sparring, rådgivning og inspiration ift. din inkluderende ledelsespraksis.

Rådgivning og sparring

Rådgivning kunne dække områderne:

Ønsker jeres virksomhed at tiltrække, udvikle, fastholde og avancere talent – og dermed skabe grundlaget for en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads?

Så hjælper vi jer gerne hele vejen.

Vi lægger sammen strategien og sørger for klare og implementerbare løsninger.

 • Udvikling og implementering af diversitets- og inklusionsstrategi
 • Hvordan gennemfører vi inkluderende lederudvikling
 • Udvikling af ny (eller tilpasset) Employer/Corporate Branding strategi
 • Hvordan skaber vi grundlaget for et inkluderende arbejdsmiljø

Oplæg, kurser og workshops

I Inclusify tilbyder vi et bredt udvalg af løsninger, der alle har et afsæt i et D&I perspektiv.

Vores løsninger omfatter bl.a. rådgivning, strategiplanlægning- og implementering og inklusionsundersøgelser, som er udviklet med fokus på den enkelte kunde.

Vi prioriterer at gøre oplæggene både handlingsorienterede og interaktive.

Derfor vil der i hvert oplæg være mulighed for dialoger mellem deltagerne for at forankre den nye viden i deres hverdag og situationer på arbejdspladsen.

Oplæggene kunne omhandle:

 • Forandring er et ledelsesansvar – om inkluderende ledelse
 • Køn og karriere
 • Inkluderende kollegaskab: Vær en god allieret
 • Sexisme og sexchikane[/expand]

Vi tilbyder skræddersyede eftermiddagskurser á 3 timer med fokus på at klæde den enkelte deltager på til at genkende og handle på et givent emne. Målet er at give deltagerene viden om, hvorfor emnet er relevant, hvordan det ser ud samt give dem værktøjer og sprog til at kunne skabe forandring.

Et kursus kunne omhandle:

 • Forhandling i et kønnet perspektiv
 • Sexisme på arbejdspladsen
 • Køn og karriereudvikling[/expand]

Ønsker I at kickstarte arbejdet med diversitet og inklusion i jeres virksomhed, så kan vi sætte gang i processen gennem faciliterede workshops inkl. seminarer og talks.

En workshop kunne omhandle:

 • Ubevidste bias – det der reelt gør en forskel
 • Talentudvikling – en ændring i mindset
 • Diversitet og inklusion – viden og muligheder
 • Sexchikane på arbejdspladsen – muligheder og udfordringer
 • Forhandling fra et kønnet perspektiv
 • Inkluderende ledelse – udnyt diversiteten positivt[/expand]

Kontakt os i dag

Vores tilgang er altid skræddersyet til jeres behov, så tag endelig kontakt for at høre nærmere. Book en indledende uforpligtende samtale med Inclusify i dag.