Hvad er mikroaggressioner?

Mikroaggressioner er subtile, verbale eller non-verbale, kommentarer eller hverdagshandlinger, der bevidst eller ubevidst ekskluderer, nedgør eller underminerer modtageren (ofte en minoritetsgruppe/person).

Begrebet er oprindeligt opfundet af den amerikanske psykiater Chester M. Pierce i 1970 til at beskrive handlinger eller kommentarer mod afroamerikanske borgere, der skabte “casual degradation”.  

Mikroaggressioner er den mest almindelige og ofte oversete form for diskriminations på arbejdspladsen. 

Inclusify’s diskriminationstrekant

Mikroaggressioner sker i og bidrager til et fjendtligt arbejdsmiljø – og er med til at legitimere andre former for diskrimination (fx. uønsket adfærd og overgreb).

Det kan være svære at sætte fingeren på, hvad der præcist opleves som en mikroaggression, da de er subjektive, kontekstuelle og relationelle, og vi kan derfor ikke skabe politikker på baggrund af dem. Men hvis vi vil skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor diversitet trives skal vi være bevidst om, hvordan mikroaggressioner kan komme til udtryk, og hvad vi kan gøre for at håndtere dem. 


Eksempler på mikroaggressioner 

Mikroaggressioner relaterer sig til begrebet Herskerteknikker af kvindeforsker, Berit Ås, anvendes ofte overfor kvinder (fx. i politik)

 • Usynliggørelse – individet overses, afvisende kropssprog
 • Latterliggørelse – personens indsats hånes eller latterliggøres
 • Tilbageholdelse af information – personen holdes i uvidenhed om ting, andre som en selvfølge informeres om
 • Dobbeltafstraffelse – ligegyldigt hvad personen gør, mødes den med bebrejdelse, Damned if you do, damned if you don’t – likeability bias
 • Påføring af skyld og skam latterliggørelse, ydmygelse og ærekrænkelse

Konsekvenserne af mikroaggressioner 

Udsættes en person eller gruppe for mikroaggressioner på arbejdspladsen kan det føre til:

 1. Korrigerende adfærd eller tilpasning til ‘normen’. 
 2. Påvirkning af selvværd, stress og sygemelding 
 3. Lav psykologisk tryghed
 4. Dårlig mulighed for at fastholde diversitet

Herved skabes arbejdspladser, hvor vi ikke kan få fordelene af diversitet, forskellighed neutraliseres og mistrivsel øges. 

Hvorfor sker mikroaggressioner? 

Ligesom andre diskriminations former har mikroaggressioner bl.a. rod i ubevidste biases, antagelser, stereotyper og forestillinger om den ideelle medarbejder.

Særligt udsatte for mikroaggressioner er minoriteter på arbejdspladsen. 

Hvad er unconscious bias – og hvordan kommer man dem til livs?

Hvad kan du gøre for at håndtere mikroaggressioner?

 • Hvis du selv udsættes 
  • Stil spørgsmål: “Ville du også sige det, hvis…?”, “Opfatter jeg det rigtigt, når du siger…?”, “Er det med vilje, at du…?”
  • Sig det højt og evt. lav aftale om at din kollega står op for dig, hvis det sker igen

 • Hvis du ser andre: 
  • Bedriv inkluderende kollegaskab og stå op for andre
  • Giv kredit for andres kommentarer/input, afbryd dem der afbryder og sig (…var ved at tale)

Skal din arbejdsplads have oplæg, workshop eller træningsforløb om, hvordan vi skaber arbejdspladser uden mikroaggressioner og diskrimination? Kontakt os herunder.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.