Hvad er diversitet og inklusion?

Vi taler om diversitet og inklusion (D&I) som aldrig før – på samfundsplan og i erhvervslivet.

Det sker af flere grunde: Ud fra en erkendelse af at jagten på talenter aldrig har været større. Et andet eksempel er, at businesscasen for at skabe bedre og bredere ansættelser aldrig har været tydeligere og ud fra et perspektiv om bæredygtighed og med Verdensmål nr. 5 som løftestang. 

Selvom D&I (diversitet og inklusion) med tiden er blevet til nogle af de meste omtalte begreber i organisationerne, betyder det ikke, at de er blevet lettere fordøjelige. Vi er derfor glade for, at du landede på denne side, for med nye eller komplekse begreber er det vigtigt at starte med det helt grundlæggende.

Denne guide er et godt springbræt til bedre at kunne forstå den kompleksitet der ligger i begrebet diversitet, og ikke mindst – inklusion

Lad os starte med at definere hvad D&I egentlig er for nogle størrelser og slutte af med indsigter om vigtigheden i at have diversitet og inklusion på arbejdspladsen. 

Hvad betyder diversitet på arbejdspladsen? 

Diversitet på arbejdspladsen betyder, at en organisation har en mangfoldig medarbejderstab, som fx. afspejler det omkringliggende samfund den eksisterer og opererer i.

Det er dog ikke helt simpelt at bestemme, hvad der egentlig gør en arbejdsplads mangfoldig. 

Diversitet inkorporerer nemlig alle de elementer, der gør os unikke fra hinanden som mennesker, og selvom der er uendelige forskelle hos mennesker, defineres diversitet oftest ud fra nogle få sociale kategorier, såsom; køn, race, alder, seksualitet og handicap. Læs mere om nuanceringen af diversitet.

I Danmark håndhæver Forskelsbehandlingsloven, at der ikke må forekomme hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Selvom der er flere synlige og usynlige faktorer, der gør individer forskellige fra hinanden end dem, der defineres i den danske Forskelsbehandlingslov, så kan disse brede kategorier hjælpe virksomheder med at identificere manglende diversitet på arbejdspladsen. De kan nemlig bruges til at skabe målbare målinger for virksomhedens diversitet – målinger som kan føre til konkrete mål rettet mod at øge diversiteten på arbejdspladsen.

Hvad betyder inklusion på arbejdspladsen? 

Selvom inklusion ofte bruges i flæng med diversitet, så er inklusion et koncept for sig selv. Inklusion handler nemlig ikke om, hvor mangfoldig en arbejdsplads er, men om hvorvidt individer behandles retfærdigt og respektfuld, har lige adgang til muligheder, ressourcer og psykologisk tryghed, hvilket gør at alle fuldt ud kan bidrage til organisationens succes.

Diversitet vs. inklusion

Diversitet henviser til de træk og egenskaber, der gør mennesker unikke, mens inklusion henviser til den adfærd og de sociale normer, der medvirker til, at medarbejdere føler sig velkomne og som del af fællesskabet.

Inklusion er ikke kun afgørende for, at diversitetsbestræbelser kan lykkedes, men dét at skabe en inkluderende kultur er også gavnlig for medarbejdertrivslen og produktiviteten.

Uden inklusion er diversitet ubrugeligt, overfladisk og i sidste ende skadeligt – og virksomheden får ikke fordelene af diversitet.

Hvorfor er diversitet og inklusion vigtigt for din arbejdsplads? 

D&I er komplekse størrelser, og der er mange aspekter, der skal overvejes, når det kommer til det at skabe et arbejdsmiljø kendetegnet ved både diversitet og inklusion.

Men når det kommer til hvilke reelle fordele diversitet og inklusion har for arbejdspladsen, er svarene langt mere enkle.

Dog er det vigtigt, at virksomheden finder sine egne argumenter og relevans for medarbejdere, ledelse og ift. organisationens mål samt værdier. Det hjælper vi jer gerne med!


5 fordele ved at have diversitet og inklusion på arbejdspladsen


Bortset fra at være et klart socialt, politisk, etisk og moralsk ansvar, er der nogle klare fordele forbundet med at fremme diversitet og inklusion på arbejdspladsen.

Vi har listet fem af de aller mest veldokumenterede fordele – fordele, der alle gavner bundlinjen!


Fordel 1 – Diversitet og inklusion fremmer innovation

Fordel 2 – Diversitet og inklusion tiltrækker og fastholder arbejdskraft

Fordel 3 – Diversitet og inklusion påvirker medarbejder- og kundetilfredsheden

Fordel 4 – Diversitet og inklusion åbner op for nye markeder og kundegrupper

Fordel 5 – Diversitet og inklusion påvirker både effektivitet og kvalitet

Disse fordele er understøttet af forskning fra bl.a. McKinsey og BCG.

Kunne du tænke dig at fremme D&I på din arbejdsplads, så tøv ikke, kontakt os her!

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.