Hvad er psykologisk tryghed på arbejdspladsen?

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen handler om medarbejderes mulighed for at tage interpersonelle risici uden frygten for repressalier. Dette betyder, at alle har muligheden for at blive hørt, tale højt og kritisere organisation. Psykologisk tryghed kræver et growth mindset, hvor ledere og medarbejdere er åbne for nye inputs, læring og udvikling. Dette kræver, at alles stemmer anses essentielle for udviklingen af virksomheden.

“Everyone can be mission critical.”

Amy Edmondson, Professor og forfatter

Hvorfor er psykologisk tryghed på arbejdspladsen vigtig?

I en verden karakteriseret af uforudsigelighed og hurtig omstilling er der behov for alsidige perspektiver og samarbejder på tværs for at løse fremtidens udfordringer.

Dette kræver, at vi har organisationer og institutioner, hvor alle føler, at de har rettigheden til at tale højt, udfordre og bidrage. Kun på denne måde kan vi skabe relevant og bæredygtig innovation og samarbejder. Dette kræver at virksomheder arbejder aktivt med diversitet og inklusion for at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Vi lever i en VUCA-verden, der stiller nye krav til virksomheder

Hvordan skabes psykologisk tryghed på arbejdspladsen?

Der findes ikke et quick-fix til at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Det kræver dedikeret arbejde og indsatser, der kan skabe inkluderende arbejdsmiljøer.

Fire skridt mod øget psykologisk tryghed

  1. Tag temperaturen på virksomhedens arbejdsmiljø og find muligheder og udfordringer, der kan bidrage til skabelsen af psykologisk tryghed
  2. Bliv bevidst om ubevidste biases både blandt medarbejdere, ledere og i organisatoriske processer. Biases kan være barrierer for diversitet og skabelsen af inkluderende arbejdsmiljøer
  3. Start med lederne. Tilbyd uddannelse omkring inkluderende ledelse, så ledere bliver forgangspersoner for agendaen og har værktøjer til at facilitere diversitet.
  4. Se på jeres møder. Møder er mini-økosystemer, der repræsenterer kulturen i organisationen. Læg mærke til hvem der taler mest, hvem der tier eller holder sig tilbage og sørg for at få værktøjer til at skabe inkluderende møder

Spørgsmål du kan stille dig selv som leder for at få psykologisk tryghed på arbejdspladsen

  • Er vores virksomhed faktisk interesseret i at høre og inkludere diverse holdninger og perspektiver? 
  • Hvordan ser virksomheden på dét at fejle i organisationen? 
  • Hvornår har du sidst modtaget kritik/feedback fra en medarbejder eller en kollega?
  • Hvordan øver vi os på at samarbejde mellem forskellige mennesker, der ikke tænker ens?


Har du brug for konkret rådgivning omkring hvordan din virksomhed opnår et inkluderende arbejdsmiljø med psykologisk tryghed, så kontakt os her!

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.