Hvad er et inkluderende arbejdsmiljø?


Et inkluderende arbejdsmiljø er kendetegnet ved en bekræftende kultur, som ikke giver plads til hverken ubevidste bias, diskrimination eller ulige muligheder. Det fejrer i stedet diversitet og dens rolle i organisationens succes. Et inkluderende arbejdsmiljø foregiver ikke, at alle er ligestillet, men anerkender i stedet forskelle og systematisk differentiering ved at tage ansvar gennem skabelsen af lige muligheder for alle.

Det er dog vigtigt at kende forskellen mellem en mangfoldig arbejdsplads og en inkluderende arbejdsplads. En mangfoldig arbejdsplads har på trods af sin diversitet, ikke nødvendigvis en inkluderende kultur. Modsat har en inkluderende arbejdsplads, ikke nødvendigvis diversitet. 

Det er derfor vigtigt at skabe et inkluderende arbejdsmiljø kendetegnet ved både diversitet og inklusion. Et arbejdsmiljø som får alle medarbejdere til at føle sig værdsatte, velkomne, integrerede og inkluderet på arbejdspladsen.

Hvorfor er det vigtigt at fremme et inkluderende arbejdsmiljø?

Forskning viser, at arbejdsmiljøer kendetegnet ved diversitet og inklusion er mere produktive og innovative. Desuden hjælper det både med at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvad end deres baggrund måtte være. Den inkluderende arbejdsplads har desuden en øget konkurrencemæssig fordel, idet den kan nå bredere ud til kunde- og klientbaser. 

Derudover medvirker inkluderende arbejdspladser også til:

  1. Øget engagement 
  2. Forbedret medarbejdertrivsel 
  3. Nedsat opfattelse af forskelsbehandling og ulighed
  4. Forbedret samarbejde mellem kollegerne

3 bud på hvordan du skaber et inkluderende arbejdsmiljø

  1. Opret en rapporteringsmekanisme til ikke-inkluderende adfærd
  2. Tilbyd kurser om diversitet og inklusion som led i jeres onboarding
  3. Invester løbende i nye diversitets- og inklusionstiltag 

Har du brug for konkret rådgivning omkring hvordan din virksomhed opnår et inkluderende arbejdsmiljø, så kontakt os her!

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.