Hvad er et inkluderende arbejdsmiljø?


Velmenende slogans, fancy marketing, politikker skaber ikke alene et inkluderende arbejdsmiljø.

Inkluderende arbejdsmiljøer skabes gennem kulturforandring og opdyrkelse af en række organisationelle værdier og praksisser. 

Et inkluderende arbejdsmiljø er kendetegnet ved en bekræftende kultur, som ikke giver plads til hverken ubevidste biases, diskrimination eller ulige muligheder. Det fejrer i stedet diversitet og dens rolle i organisationens succes. Et inkluderende arbejdsmiljø foregiver ikke, at alle er ligestillet, men anerkender i stedet forskelle og systematisk differentiering ved at tage ansvar gennem skabelsen af lige muligheder for alle.

Det er dog vigtigt at kende forskellen på en mangfoldig arbejdsplads og en inkluderende arbejdsplads. En mangfoldig arbejdsplads har på trods af sin diversitet ikke nødvendigvis en inkluderende kultur. Modsat har en inkluderende arbejdsplads ikke nødvendigvis diversitet. 

 

Det er derfor vigtigt at skabe et inkluderende arbejdsmiljø kendetegnet ved både diversitet og inklusion – et arbejdsmiljø, som får alle medarbejdere til at føle sig værdsatte, velkomne, integrerede og inkluderet på arbejdspladsen.

Hvorfor er det vigtigt at fremme et inkluderende arbejdsmiljø?

Forskning viser, at arbejdsmiljøer kendetegnet ved diversitet og inklusion er mere produktive og innovative. Desuden hjælper det både med at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvad end deres baggrund måtte være. Den inkluderende arbejdsplads har desuden en øget konkurrencemæssig fordel, idet den kan nå bredere ud til kunde- og klientbaser. 

Derudover medvirker inkluderende arbejdspladser også til:

  1. Øget engagement 
  2. Forbedret medarbejdertrivsel 
  3. Nedsat opfattelse af forskelsbehandling og ulighed
  4. Forbedret samarbejde mellem kollegerne

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er en vigtig komponent i et inkluderende arbejdsmiljø og dækker over den interpersonelle tryghed til at sige egen mening højt uden frygt for repressalier.

Det kan måske lyde banalt, men tænk over sidste gang, du selv tilbageholdt en holdning eller noget information, fordi du ikke var sikker på, hvordan responsen ville være. Psykologisk trygge teams og organisationer giver medarbejderen rettigheden til at kritisere og ser alles inputs som valide, essentielle og vigtige for udviklingen af virksomheden.

Hvornår har du for eksempel sidst givet feedback til din leder, udfordret status quo eller kritiseret den måde din virksomhed er opbygget på? Læs mere om psykologisk tryghed her.

“Everyone can be mission critical”

Amy Edmonson, Professor og forfatter til ‘ Den frygtløse organisation’

6 bud på, hvordan I sikrer et inkluderende arbejdsmiljø

  1. Opret en rapporteringsmekanisme til ikke-inkluderende adfærd (herunder mikroaggressioner og sexchikane)
  2. Tilbyd kurser og viden om diversitet og inklusion som led i jeres onboarding, ledelsesudvikling og skabelsen af psykologisk tryghed
  3. Foretag løbende diversitets- og inklusionsundersøgelser
  4. Skab et D&I dashboard (ledelsesværktøj) til at holde overblik
  5. Hav en equity-tilgang til alle medarbejderes udvikling: Alle skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens
  6. Opdyrk værdier og praksisser, der gør organisationen forandringsparat og inkluderende (nysgerrighed, empati, EQ & CQ, udviklende mindst). Sørg for at inkludere medarbejderne i udarbejdelsen og implementeringen for at sikre ejerskab og engagement.

Har du brug for konkret rådgivning omkring hvordan din virksomhed opnår et inkluderende arbejdsmiljø, så kontakt os her!

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.