Hvad er sexisme og sexchikane?


Vi har lavet en online kursus sammen med GoLearn Konkrete ledelsesværktøjer til at forebygge og håndtere krænkelser

På kurset lærer du:

Hvilke undersøgelser der skal foretages for at kortlægge det nuværende arbejdsmiljø i forhold til sexchikane
Hvordan I skal forebygge krænkelser og sexchikane med konkrete handlinger og procedurer
Hvordan I på arbejdspladsen udarbejder en Code of Conduct
Hvordan I i det daglige arbejder med at sikre et respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø
Hvordan du som leder håndterer en aktuel situation, hvor en medarbejder er blevet krænket

Hvad er forskellen på sexisme og sexchikane?

Sexisme er udøvede fordomme eller diskrimination på baggrund af køn – og så bruges det især som udtryk for nedvurderingen af kvinder. Sexisme kan f.eks. komme til udtryk ved, at man som kvinde oplever at blive afbrudt gentagne gange af sine mandlige kollegaer, oplever “mansplaining” eller bliver forbigået til vigtige projekter. 

Sexchikane er krænkende handlinger af seksuel karakter og omfatter al form for uønsket seksuel opmærksomhed såsom:

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder eller kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner

Sexisme og sexchikane handler om at ydnytte ulige magtforhold, hvorfor den groveste sexisme og sexchikane typisk går ud over de medarbejdere, der er lavest i hierarkiet, og hvorfor kvinder især oplever sexistiske bemærkninger. 

Hvorfor er det vigtigt at gøre op med en sexisme og sexchikane på arbejdspladsen?

Sexisme og sexchikane er ulovligt. Og det behandles både i den danske Ligestillingslov, Ligebehandlingslov, Arbejdsmiljølov, Erstatningsansvarslov og Straffelov. Men hvad siger den danske lovgivning egentlig? 


Ligestillingsloven slår fast, at sexchikane er en form for forskelsbehandling på grund af køn. 

Ligebehandlingsloven forpligter arbejdsgiveren til at stille et chikanefrit miljø til rådighed for medarbejdere og – i et rimeligt omfang – at sikre dem mod sexchikane. 

Arbejdsmiljøloven pålægger virksomheder at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde, herunder som følge af seksuel chikane. 

Erstatningsansvarsloven muliggør desuden personer, der har chikaneret andre, blive mødt af krav om erstatning, eller de kan blive tiltalt for blufærdighedskrænkelse efter straffeloven. 

Udover at være ulovligt, så kan sexisme og seksuel chikane have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for virksomheden. De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær, til søvnproblemer, angst, depression og i værst fald posttraumatisk stresslidelse. Omkostningerne for virksomheden kan være lav jobtilfredshed, mistillid, utryghed, øget fravær, lavere produktivitet og høj personaleomkostning. 

Det er således både et socialt, økonomisk og samfundsansvarligt ansvar, og det er derfor vigtigt, at vi kollektivt forebygger og håndterer en sexistisk kultur på arbejdspladsen. Derfor har vi samlet følgende råd til, hvordan man kan modarbejde en sexistisk kultur på arbejdspladsen:


3 råd til at modarbejde en sexistisk kultur på arbejdspladsen

Skab større forståelse og definer arbejdspladsens værdier

For at kunne forebygge sexisme og sexchikane er det vigtigt at forstå, hvad der ligger bag. Forskningen viser, at sexchikane typisk opstår som følge af en sexistisk kultur på arbejdspladsen, hvor der også ofte er andre problemer.

Det drejer sig bl.a. om risikofaktorer såsom uklare normer og værdier, mangelfuld kommunikation og information, modsatrettede krav og utryghed. Sexisme bekæmpes altså ikke ved at udpege syndebukke, men ved at sætte fokus på at det er selve arbejdspladsens kultur og struktur, der skal ændres. Det kan derfor være en god ide, at I på arbejdspladsen tager hul på en fælles dialog om, hvad I forstår ved sexchikane og sexisme. Derudover er det vigtigt, at I får defineret jeres værdier og normer på arbejdspladsen.

Find ud af, hvad I står for, og hvad I ikke vil acceptere. På den måde bliver det lettere dels at finde nogle gode værdier at handle ud fra, dels at sige fra, når nogle opfører sig på en sexistisk eller chikanerende måde, for I ved, at I står sammen om et andet værdisæt. 

Undersøg problemet kvantitativt OG kvalitativt

Undersøg, hvordan problemet optræder på jeres arbejdsplads. Hvad er omfanget? Det er ikke nok med et enkelt spørgsmål i en APV. Direkte adspurgt vil mange nemlig blive i tvivl om, hvorvidt deres oplevelse overhovedet er sexchikane, og desuden afdækker det ikke hvorvidt der er en sexistisk kultur på arbejdspladsen. Spørg i stedet mere nuanceret ind til kulturen på arbejdspladsen og have mange åbne svarfelter. Nuancerede og konkrete spørgsmål kan nemlig være med til at fremkalde oplevelser og begivenheder, som den adspurgte ikke i første omgang ville forbinde med begrebet sexisme eller seksuel chikane.

Ved at stille spørgsmål med afsæt i eksempler på situationer får du dermed afdækket omfanget af sexisme på din arbejdsplads langt mere virkeligheds svarende. Her kan anonyme spørgeskemaer være en fordel. 

Sørg også for at undersøge problemet kvalitativt. Her er det vigtigt, at processen faciliteres af en, som medarbejderne har tillid til, og som ikke har et magtforhold til den enkelte. Det kunne f.eks. være en ekstern konsulent, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten. Undgå stormøder, da disse ikke giver plads til at fortælle om oplevelser med sexchikane eller sexisme. I analysen bør I sætte fokus på arbejdspladsens kultur og struktur frem for på den enkelte medarbejder. 

Skab etisk infrastruktur

Der bør være helt klare retningslinjer for, hvor man skal gå hen som medarbejder, hvis man oplever sexisme eller sexchikane, og klare rammer for, hvordan sådanne sager håndteres og behandles. Sørg derfor for, at der ikke kun er ét sted, man som medarbejder kan gå hen. Man skal kunne føle sig tryg ved at fortælle sin oplevelse, så jo flere steder og personer man kan gå til, jo større er sandsynligheden for, at man gør det. Derudover skal det være helt tydeligt, hvordan informationerne bliver behandlet. Sørg derfor for at have politikker om sanktioner klar. Ledere og tillidsvalgte skal også klædes godt på og uddannes til at kunne forebygge, forstå og håndtere både sexisme og sexchikane. 

Har I brug for professionel hjælp til at modgå sexisme og sexchikane på arbejdspladsen, så kontakt os her!

Lær om forebyggelse og håndtering af sexchikane sammen med os

I dette kursus vil ledelsesrådgiver og inklusionsekspert Nikoline Nybo give dig en række handlingsorienterede værktøjer, der har til formål at kortlægge, hvordan det helt præcist står til på jeres arbejdsplads i forhold seksuelle krænkelser.

Du kan også se et kursus henvendt til medarbejdere, hvor Nikoline er i samtale med Manu Sareen om gråzoner og krænkelser på arbejdspladsen. Se det her.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.