LØSNINGER

Hvorfor beskæftige sig med
diversitet og inklusion?

Udover at det lyder godt i CSR-rapporten og den eksterne kommunikation er der mange fordele forbundet hermed – inklusive for den enkelte, teamet og for virksomheden generelt.
 

Et manglende diversitets- og inklusionsperspektiv kan begrænse potentialet, der opstår ved at have mangfoldig medarbejderstab og alsidige perspektiver fx muligheder for øget performance, innovation, højere trivsel og i sidste ende bedre arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne har lyst til at blive.

Læs mere om diversitet og inklusion her.

Inclusify tilbyder muligheder for at arbejde med D&I, hvor vi i samarbejde skaber implementerbare løsninger tilpasset virksomheden.

01

02

03

04

05

06

07

Hvilken løsning passer din virksomhed?

Udforsk herunder hvilke muligheder, der findes i arbejdet med diversitet og inklusion. Vi tilpasser altid løsninger til jeres situation, så kontakt os og lad os tale om netop jeres situation og behov.

01

OPLÆG, KURSER OG WORKSHOPS

Giv medarbejdere og ledere mulighed for at få viden og værktøjer om relevante D&I-emner. 

Vi tilbyder en bred række oplæg, kurser og workshops, der alle har afsæt i et D&I perspektiv. Vi prioriterer at gøre oplæg både handlingsorienterede og interaktive. Derfor er der altid mulighed for dialoger mellem deltagere for at forankre den nye viden i hverdagen og konkrete situationer på arbejdspladsen.

 • Forstå feltet – diversitet og inklusion 101 
 • Inkluderende kollegaskab – vær en god allieret på arbejdspladsen 
 • Inkluderende ledelse – forandring er et ledelsesansvar 
 • Naviger på arbejdspladser præget af forskellighed – om konflikter og muligheder
 • Ubevidste bias – der reelt gør en forskel 
 • Diskrimination og mikroaggressioner – håndtering og minimering 
 • Talentudvikling – et ændring i mindset 
 • Inkluderende kommunikation og design

Louise Marie og Nikoline oversteg mine forventninger. De gik ind i rummet og i samtalen om privilegier, mikroaggressioner og ubevidste bias (som ellers kan være svær) med en ligefremhed og en lethed, der fik hele salen med. Det var tydeligt, at de har en høj faglighed, for de evnede at kommunikere svære koncepter på en helt enkel måde – som man kun kan, når det bygger på en dyb forståelse.

Pointerne blev gjort nærværende og budskaberne forståelige. Som tilhører fik man en oplevelse af, at de var meget til stede, og at deres personlighed skinnede igennem. Det gav lyst til at lytte – og handle – efter deres anbefalinger. Deres tilgang, tilstedeværelse og humor var afvæbnende selv for salens kritikere.

Victoria Nall Kruse Vanter, Senior Strategi & Sustainability Konsulent

Logo | ATP.dk

Louise Marie og Nikoline er virkelig gode formidlere, der er både nærværende og personlige. Der er ingen tvivl om, at de begge har enormt stor viden på deres felt, og de formod at videregive en stor del af denne uden hverken at pakke det ind i teoritunge fagtermer eller tale ned til deltagerne. De åbnede op for nye perspektiver og efterlod deltagerne med en ny bevidsthed – og lysten til at handle.

The workshop we had with Nikoline and Louise Marie from Inclusify exceeded my expectations. I had high wishes for the workshop, and I was not let down. It was wonderful to witness the way they facilitate together, creating a room with honestly, trust and respect. I felt that I could ask any question without being judged. They complemented each other really well and the way they shared the speaking parts made me feel really engaged. It is also very helpful to have two so different women talk about the topic of DE&I as I felt that I got a broader understanding through their different personal experiences. 

Federico Bortoletto, Team Leader Kaospilot

02

INKLUSIONSMÅLING OG -KORTLÆGNING

Afdæk din virksomheds arbejdsmiljø ud fra et D&I-perspektiv med en inklusionsmåling eller find ud af, hvordan jeres branche bedre kan tiltrække bestemte kandidater (fx ift. køn, alder eller etnicitet) gennem en kortlægning.

Inklusionsmålingen kan udføres både kvalitativt og kvantitativt, men vi anbefaler en kombination. Når vi har foretaget målingen får I:

 • Et unikt indblik i medarbejdernes (og ledelsens) oplevelser af arbejdsmiljøet ift. inklusion 
 • En række spørgsmål relateret til inklusion, der kan implementeres i eksisterende målinger 
 • Rådgivning og en prioriteret liste med indsatsområder og implementerbare løsninger, initiativer og indsatser
 • Hjælp til implementering 
 • Sparring og støtte gennem hele processen 

Kortlægningen kan ligeledes udføres både kvalitativt og kvantitativt. Når vi har foretaget kortlægningen på arbejdspladsen eller i branchen, får I: 

 • Et unikt indblik i relevante interessenter og kandidaters oplevelser af arbejdsmiljøet eller branchen
 • Overblik over udfordringer, muligheder og potentialer fx ifbm. tiltrækning 
 • Rådgivning og en prioriteret liste med indsatsområder 
 • Hjælp til implementering 
 • Sparring og støtte gennem hele processen

The collaboration with Nikoline and Louise Marie worked very well and it was clear from the beginning that they have a great passion and expertise within their field. They are both extremely energetic about the Diversity & Inclusion agenda and they took the time to listen to our point of departure for working with this agenda. They are thorough in their work and come with great professionalism, experience and impact.  

Louise Marie og Nikoline var gennem hele forløbet gode til at gribe de tanker og ideer vi kom med. De var gennem hele forløbet lydhøre over for evt. tilpasninger – uanfægtet hvad vi kom med af underlige ideer – og fik det altid flettet ind i projektet. Vores oplevelse af Louise Marie og Nikolines faglighed – de ved hvad de snakker om og har 100 % styr på deres faglighed og projektets mål. Nikoline og Louise Marie har en skøn ”nede på jorden” tilgang til at formidle resultatet af projektet – og en god didaktisk forståelse af målgruppen der skal præsenteres og formidles for. Deltagerne ved projektets præsentation var begejstrede for Nikoline og Louise Maries faglighed og for deres klare svar.

Erik Jensen, Uddannelseskonsulent, Det Faglige Fællesudvalg

03

INKLUDERENDE KOLLEGASKAB

Kollegaer kan være med til at skabe nødvendig forandring på arbejdspladsen, så den bliver mere inkluderende for en mangfoldighed af medarbejdere. 

At give værktøjer til inkluderende kollegaskab er essentielt for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig trygge, respekterede og anerkendte. Derfor er det også et vigtigt element for at fastholde dygtige medarbejdere.  

Vi tilbyder træningsforløb, workshops og facilitering af rum for dialog, nysgerrighed og forståelse mellem medarbejdere. 

Samarbejdet med Louise Marie og Nikoline har været rigtig godt. Der har været en god dialog forud for forløbet, hvor de ikke kun var tålmodige med os, men også gode til at guide os i den rigtige retning i forhold til de mange muligheder for et samarbejde. Der var en stor forståelse for vores projekt vedr. en kick-off på vores D&I projekt. Både Louise Marie og Nikoline søgte at imødekomme medarbejderes spørgsmål til mulige handlinger og løsninger, med et budskab om at ord og italesættelse også er en handling. Det er tydeligt, at de er meget kompetente og har en kæmpe faglighed inden for deres område. Louise Marie og Nikoline er stærke til at formidle.

Bird & Bird | International Law Firm

04

LEDELSESUDVIKLING- OG TRÆNING

Få rum til at opøve ledelseskompetencer, der er essentielle i inkluderende arbejdsmiljøer, hvor diverse talenter kommer i spil i arbejdet og i beslutningsprocesser.

Bliv en mere inkluderende leder

 • Lær at skabe og understøtte et arbejdsmiljø med plads til forskellighed (afdeling, team, gruppe) 
 • Lær at opdyrke interpersonel tryghed – også kaldet psykologisk tryghed
 • Lær at integrere diversitet og inklusion i afdeling, team og strategi

1:1 Ledelsessparring

Det kan være svært at navigere i emnerne indenfor diversitet og inklusion som leder. Derfor står vi altid til rådgihed med sparring, rådgivning og inspiration ift. din inkluderende ledelsespraksis 

Samarbejdet fungerede rigtig godt og der blev skabt stor tillid fra start, hvor Louise Marie og Nikoline var meget grundige i afdækning af vores behov, interesse for virksomheden, organisationen og deltagerne

Louise Marie & Nikoline ledte processen med stor gennemslagskraft og autoritet, funderet på deres stærke fagligheder og solide erfaring. De var i øjenhøjde og matchede de forskellige lederniveauer i formidlingen. Samtidig er de begge både effektive og meget behagelige at samarbejde med.

Dorthe Dinesen, HR Chef, Tivoli

05

TILTRÆKNING OG REKRUTTERING

Ønsker virksomheden en mere inkluderende rekrutteringsproces, hvor diversitet bliver prioriteret i højere grad? 
Det er afgørende at have fokus på D&I, når virksomheden ønsker at tiltrække en mangfoldig gruppe af medarberbejdere både nu og i fremtiden.

Inkluderende rekrutteringsproces

 • Få rådgivning ift. den nuværende rekrutteringsproces, så I tiltrækker en diverse kandidatskare
 • Få håndgribelige værktøjer som I kan tilpasse og implementere, så blinde vinkler og ubevidste biases i rekrutteringsprocessen kan håndteres
 • Skab et mere attraktivt Employer/Corporate brand ved at kommunikere om jeres indsatser

Inkluderende jobannoncer

 • Lær hvordan I indtænker et D&I-perspektiv i jeres jobannoncer og skaber inkluderende kommunikation
 • Få kompetencer til at udvikle inkluderende jobannoncer, der kan tiltrække en større talentmasse  
 • Få indsigt i kønnet og neutralt sprogbrug
 • Få foretaget en manuel eller digital analyse af jeres annonce eller øvrig tekst

Efter at have rekrutteret mennesker til jobs de sidst 20 år troede jeg at jeg vidste ‘det meste’, men jeg har været overrasket over, hvor meget Louise Marie og Nikolines arbejde og input betød for processen. Det er klart pga. deres stærke faglighed.

06

STRATEGI, POLITIK OG PROCES

Vi hjælper jer med at udvikle og implementere D&I-strategier, processer og initiativer.

Vi kan facilitere udviklingsprocessen, bistå i implementering som rådgivere eller foretage evalueringer.

Her er nogle eksempler på, hvad vi kan hjælpe jer med:

 • Kobling af D&I til den eksisterende forretningsstrategi
 • Udvikling af D&I strategi, værdier og/eller politik
 • Udvikling af fælles forståelse for samvær på arbejdspladsen (Code of Conduct, Adfærdspolitik mv.)
 • Udvikling af inkluderende organisatoriske processer (fx rekruttering, fastholdelse, talentudvikling, forfremmelse) 
 • Udvikling og opstart af en intern D&I Arbejdsgruppe
 • Udvikling af mentor/sponsorskabsprogram
Jeg har været yderst tilfreds med samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De har udvist en professionalisme og lydhørhed, som fra start til nu har gjort, at jeg har følt mig i særdeles trygge hænder. Her er tale om to personer med særdeles gode formidlingsevner og en evne til at få folk i rummet til at føle sig trygge.
 
Uanset hvor vi har været i processen, har jeg ikke været bekymret for at stille dumme spørgsmål, hvilket er imponerende, givet emnet om diversitet og inklusion er så omfattende og kan være udfordrende. Vi har taget væsentlige skridt fremad i forhold til at blive klogere på vores arbejde med diversitet og inklusion samt hvilke handlinger, vi vil prioritere takket være samarbejdet med Inclusify.

07

RÅDGIVNING OG SPARRING

Har du spørgsmål eller behov for sparring og rådgivning ift. indsatser eller udfordringer, som ikke er blevet belyst i det ovenstående, så kontakt os. 

Book et uforpligtende møde