Hvad er inkluderende kommunikation?

Kan man fremme et inkluderende arbejdsmiljø gennem kommunikation? Svaret er ja!

Det er de færreste af os, som er bevidste om, hvilken effekt sprog og kommunikation har på os. Men sagen er den, at udstødelse, misforståelser, forskelsbehandling og polarisering ofte sker, hvis sproget og kommunikationens virkning ikke forstås fuldt ud.

Kommunikation er derfor en vigtig måde, hvorpå organisationer, ledere og medarbejdere kan signalere og fremme inklusion på arbejdspladsen. I det følgende har vi samlet nogle gode råd og praktiske indsigter i, hvordan du kan blive mere inkluderende i din kommunikation. 

Hold skriftlig kommunikation kønsneutralt

Sproget former vores opfattelse af køn, og så afspejler det også de kønsstereotyper, der hersker i vores samfund. For at undgå uhensigtsmæssige stereotyper bør du derfor fokusere på at holde kommunikationen kønsneutral. På den måde favner du alle kønskategorier, og du undgår at skabe nye, uhensigtsmæssige stereotype forestillinger om kønsroller. Overvej derfor følgende:

·  Brug kønsneutrale udtryk

·  Undgå generisk brug af han- og hunkønsformer af stedord

·  Hold stillingsbetegnelser kønsneutrale

Hold sproget fordomsfrit

Gør dit sprog fordomsfrit ved at undgå udtryk, der nedværdiger eller udelukker personer på grund af køn, alder, seksuel orientering, race, religion eller tro, etnisk eller social baggrund eller fysiske eller psykiske egenskaber. Undgå derfor følgende:

·  Undgå forældede udtryk

·  Undgå at generalisere

·  Undgå at videreføre stereotyper

Tænk over den visuelle kommunikation

Et inkluderende sprog skal underbygges med inkluderende visuelt materiale, da det ofte er det visuelle budskab, der vækker genklang hos modtageren. Ved at fremstille aspekter af mangfoldighed (køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, religion eller tro, seksuel orientering, nationalitet) kan man sikre, at alle føler sig inkluderet. Tænk derfor over mangfoldigheden i jeres visuelle kommunikation. Overvej derfor:

·  At vælge billeder, der afspejler alle aspekter af jeres arbejdsmiljø

·  At det visuelle udtryk stemmer overens med det budskab, du ønsker at formidle

Har du brug for konkret rådgivning til at fremme inkluderende kommunikation i din virksomhed, så tøv ikke med at kontakte os!

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi | Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. marketing & ommunikation |MA ledelse | ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.