Hvad er inkluderende ledelse?

Hvad får folk til at føle sig inkluderet i organisationer? Føle, at de behandles retfærdigt og respektfuldt, værdsættes og hører hjemme? Mange ting naturligvis, herunder en organisations mission, politikker og praksis, samt medarbejderadfærd.

Men for det meste kommer det ned til ledelse. Forskning viser nemlig, at dét ledere gør og siger, udgør en forskel på helt op til 70% for, om en person rapporterer at føle sig inkluderet. At føle sig inkluderet er vigtigt, fordi jo flere der føler sig inkluderet, jo flere taler op, går en ekstra mil og samarbejder. Alt sammen noget som i sidste ende løfter organisatoriske præstationer.

Med den viden, vi har om inklusion og dens betydning for organisatoriske præstationer, fremstår inkluderende ledelse som en ledelsesstil, der skaber inkluderende organisationskultur. Dette resulterer i en organisation, der er attraktiv over for en diversitet af kunder, markeder og talenter.

Hvad er inkluderende ledelse?

Inkluderende ledelse har grundlæggende til formål at klæde ledere på til at kunne:

·   Rekruttere og fastholde de dygtigste talenter

·   Udvise en ledelsesadfærd, der rummer alle medarbejdere

·   Skabe trivsel og et bedre arbejdsmiljø


Hvad kræver den inkluderende ledelsesstil?

Forskning viser, at den inkluderende leder særligt kendetegnes ved følgende seks signaturegenskaber:

1)  Synlig forpligtigelse: Den inkluderende leder formulerer autentisk engagement i forhold til diversitet, udfordrer status quo, holder andre ansvarlige og gør diversitet og inklusion til en strategisk prioritet

2)  Ydmyghed: Den inkluderende leder er besken med hensyn til egne evner, indrømmer fejl og skaber plads for at andre kan bidrage.

3)  Bevidsthed om bias: Den inkluderende leder viser bevidsthed om personlige blinde pletter såvel som mangler i systemet og arbejder hårdt for at sikre et meritokrati.

4)  Nysgerrighed over for andre: Den inkluderende leder demonstrerer en åben tankegang og dyb nysgerrighed over andre, lytter uden at dømme og søger med empati for at forstå dem omkring dem.

5)  Kulturel intelligens: Den inkluderende leder er opmærksom på andre kulturer og tilpasser sig efter behov.

6)  Effektivt samarbejde: Den inkluderende leder bemyndiger andre, er opmærksom på diversitet i forhold til tænkning og psykologisk sikkerhed og fokuserer på gruppens samhørighed.

Hvorfor er inkluderende ledelse vigtigt?

·   Fordi det fremmer ligestilling og trivsel

·   Fordi det medvirker til at rekruttere og fastholde de dygtigste talenter

·   Fordi det effektiviserer og øger produktiviteten

·   Fordi det hjælper organisationer med at håndtere og motivere en mangfoldig arbejdsstyrke

Ønsker du dybdegående rådgivning om hvordan du eller din virksomhed konkret kan fremme en inkluderende ledelsesstil, så tøv ikke, kontakt os nu!

Samarbejdet fungerede rigtig godt og der blev skabt stor tillid fra start, hvor Louise Marie og Nikoline var meget grundige i afdækning af vores behov, interesse for virksomheden, organisationen og deltagerne

Louise Marie & Nikoline ledte processen med stor gennemslagskraft og autoritet, funderet på deres stærke fagligheder og solide erfaring. De var i øjenhøjde og matchede de forskellige lederniveauer i formidlingen. Samtidig er de begge både effektive og meget behagelige at samarbejde med.

Dorthe Dinesen, HR Direktør, Tivoli


Vil du blive klogere på inkluderende ledelse sammen med os?

Vi har lavet et online kursus sammen med GoLearn: “Inkluderende ledelse: Sådan sætter du mangfoldighed og diversitet i spil”

kurset lærer du: 
  • Hvordan inkluderende ledelse er med til at skabe innovative arbejdspladser
  • Hvilke 6 egenskaber der kendetegner en inkluderende leder
  • Hvordan du øger bevidstheden om dine egne og organisationen/virksomhedens biases
  • Hvor du kan sætte ind med det samme, for at skabe en mere mangfoldig arbejdsplads

Dette kursus er til ledere i organisationer, der ønsker at opdyrke en kultur med plads til forskelle og diversitet. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til diversitetsledelse og ledelse af mangfoldighed, men vil supplere med viden, værktøjer og konkrete indsatsområder indenfor inklusionsledelse.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.