Hvad er inkluderende ledelse?

Hvad får folk til at føle sig inkluderet i organisationer? Føle, at de behandles retfærdigt og respektfuldt, værdsættes og hører hjemme? Mange ting naturligvis, herunder en organisations mission, politikker og praksis, samt medarbejderadfærd.

Men for det meste kommer det ned til ledelse. Forskning viser nemlig, at dét ledere gør og siger, udgør en forskel på helt op til 70% for, om en person rapporterer at føle sig inkluderet. At føle sig inkluderet er vigtigt, fordi jo flere der føler sig inkluderet, jo flere taler op, går en ekstra mil og samarbejder. Alt sammen noget som i sidste ende løfter organisatoriske præstationer.

Den viden vi har om inklusion og dens betydning for organisatoriske præstationer, fremstår inkluderende ledelse som en ledelsesstil, der skaber inkluderende organisationskultur. Dette resulterer i en organisation, der er attraktive overfor en diversitet af kunder, markeder og talenter.

Hvad er inkluderende ledelse?

Inkluderende ledelse har grundlæggende til formål at klæde ledere på til at kunne:

·   Rekruttere og fastholde de dygtigste talenter

·   Udvise en ledelsesadfærd der rummer alle medarbejdere

·   Skabe trivsel og et bedre arbejdsmiljø

Hvad kræver den inkluderende ledelsesstil?

Forskning viser, at den inkluderende leder særligt kendetegnes ved følgende seks signaturegenskaber:

1)  Synlig forpligtigelse: Den inkluderende leder formulerer autentisk engagement i forhold til diversitet, udfordrer status quo, holder andre ansvarlige og gør diversitet og inklusion til en prioritet

2)  Ydmyghed: Den inkluderende leder er besken med hensyn til egne evner, indrømmer fejl og skaber plads for at andre kan bidrage.

3)  Bevidsthed om bias: Den inkluderende leder viser bevidsthed om personlige blinde pletter såvel som mangler i systemet og arbejder hårdt for at sikre et meritokrati.

4)  Nysgerrighed over for andre: Den inkluderende leder demonstrerer en åben tankegang og dyb nysgerrighed over andre, lytter uden at dømme og søger med empati for at forstå dem omkring dem.

5)  Kulturel intelligens: Den inkluderende leder er opmærksom på andre kulturer og tilpasser sig efter behov.

6)  Effektivt samarbejde: Den inkluderende leder bemyndiger andre, er opmærksom på diversitet i forhold til tænkning og psykologisk sikkerhed, og så fokuserers der på holdets samhørighed.

Hvorfor er inkluderende ledelse vigtigt?

·   Fordi det fremmer ligestilling og trivsel

·   Fordi det medvirker til at rekruttere og fastholde de dygtigste talenter

·   Fordi det effektivisere og øger produktiviteten

·   Fordi det hjælper organisationer håndtere og motivere en mangfoldig arbejdsstyrke


Ønsker du dybdegående rådgivning om hvordan du eller din virksomhed konkret kan fremme en inkluderende ledelsesstil, så tøv ikke, kontakt os nu!

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.