Contact Inclusify

Hvad betyder alder og generationsforskelle for arbejdspladsen?

Generations- og aldersforskelle påvirker arbejdsstyrkens dynamik, arbejdskultur og holdninger. Her kan du blive klogere på, hvad alder og aldersdiversitet betyder for arbejdspladsen.  Alder er en central faktor at tage i betragtning, når man arbejder med diversitet og inklusion på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at kende og anerkende de forskellige erfaringer og perspektiver, som hver […]

Hvad betyder alder og generationsforskelle for arbejdspladsen? Read More »

Hvad er mikroaggressioner?

Hvad er mikroaggressioner? Mikroaggressioner er subtile, verbale eller non-verbale, kommentarer eller hverdagshandlinger, der bevidst eller ubevidst ekskluderer, nedgør eller underminerer modtageren (ofte en minoritetsgruppe/person). Begrebet er oprindeligt opfundet af den amerikanske psykiater Chester M. Pierce i 1970 til at beskrive handlinger eller kommentarer mod afroamerikanske borgere, der skabte hverdagsnedgørelse, også kaldet “casual degradation”.   Mikroaggressioner er

Hvad er mikroaggressioner? Read More »

Inkluderende arbejdspladser for personer med synlige og usynlige handicap

Hvorfor tale om handicap? 15% af verdens befolkning lever med et form for handicap – synlige eller usynlige – men meget ofte er handicap et tabu-belagt emne på arbejdspladsen. Forskellige slags handicap: Synlige og usynlige FN’s definition af handicap Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse spiller

Inkluderende arbejdspladser for personer med synlige og usynlige handicap Read More »

Hvad er psykologisk tryghed på arbejdspladsen?

Hvad er psykologisk tryghed? Psykologisk tryghed på arbejdspladsen handler om medarbejderes mulighed for at tage interpersonelle risici uden frygten for repressalier. Dette betyder, at alle har muligheden for at blive hørt, tale højt og kritisere organisation. Psykologisk tryghed kræver et growth mindset, hvor ledere og medarbejdere er åbne for nye inputs, læring og udvikling. Dette

Hvad er psykologisk tryghed på arbejdspladsen? Read More »

Hvordan arbejder din virksomhed med Verdensmål nr. 5 (SDG5)?

De forenede nationer (FN) adopterede i 2015 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, også kaldet Sustainable Development Goals (SDGs). De anviser en opskrift for, hvordan man kan fremskynde fred og velstand for mennesker og jorden – nu og i fremtiden. Verdensmålene fungerer som call-to-actions for både udviklingslande og udviklede lande. De anerkender, at afskaffelse af fattigdom

Hvordan arbejder din virksomhed med Verdensmål nr. 5 (SDG5)? Read More »

Hvor skal virksomheden starte med D&I?

Hvordan tager vi temperaturen på arbejdspladsen ift. diversitet og inklusion? En temperaturmåling afdækker dit arbejdsmiljø fra et diversitets- og inklusionsperspektiv. Dette er første skridt, hvis du ønsker at arbejde med diversitet og inklusion, men ikke ved, hvor din virksomhed skal sætte ind. Det kan være, at virksomheden har manglende diversitet, udfordringer med rekruttering, fastholdelse, forfremmelse

Hvor skal virksomheden starte med D&I? Read More »

Diversitet er mere end de binære køn

Hvorfor er det vigtigt at anerkende, at diversitet er mere end køn på arbejdspladsen? Diversitet på arbejdspladsen handler om mere end de to binære køn – mænd og kvinder! Diversitet betyder i sin enkelthed mangfoldighed eller forskellighed. I en arbejdspladssammenhæng taler vi ofte om diversitet blandt medarbejdere eller ledelse, en diversitet, der gerne skal afspejle

Diversitet er mere end de binære køn Read More »