Hvad er DEI – diversitet, ligestilling og inklusion?

Vi taler om diversitet, ligestilling (equity) og inklusion (DEI) som aldrig før – på samfundsplan og i erhvervslivet.

Det sker af flere grunde: Ud fra en erkendelse af at jagten på talenter aldrig har været større. At businesscasen for at skabe bedre og mere alsidige ansættelser aldrig har været tydeligere, og ud fra et perspektiv om bæredygtighed og med Verdensmål nr. 5 som løftestang. Derfor er diversitet, ligestilling og inklusion på dagsordenen i mange virksomheder – og arbejdet gavner både medarbejdere og forretning!

De tre DEI-cases eller drivers

Hvilke(n) passer til din organsation?

Social Case

En social case for DEI fokuserer på at skabe et miljø på arbejdspladsen, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne, respekterede og værdsatte uanset deres baggrund. Dette skaber en kultur præget af inklusion, hvor forskellige perspektiver og erfaringer anerkendes og værdsættes. En stærk social case for DEI handler om at bekæmpe diskrimination, fremme retfærdighed og skabe et mere samarbejdsorienteret og produktivt arbejdsmiljø.

Talent Case

Talent Case for DEI handler om at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter uanset baggrund. Virksomheder, der prioriterer DEI, kan tiltrække et bredere talentpool og nyde fordelene ved forskellige perspektiver, som kan bidrage til innovation, problemløsning og kreativitet. Desuden viser forskning, at mangfoldige teams har tendens til at være mere produktive og opnå bedre resultater.

Business Case

En business case for DEI fokuserer på de positive økonomiske resultater, som mangfoldighed og inklusion kan bringe. Dette omfatter forbedret innovation, øget kundetilfredshed og loyalitet, bedre beslutningstagning, reduktion af risiko og bedre finansielle resultater. Virksomheder, der prioriterer DEI, kan opleve forbedret omdømme, øget konkurrenceevne og stærkere forbindelser til deres medarbejdere og samfundet som helhed.

Lidt fakta, der understøtter Business Casen:


Virksomheder med etnisk mangfoldige er teams 35% mere tilbøjelige til at præstere bedre end deres mindre mangfoldige modparter, og virksomheder med en stærk repræsentation af kvinder er 25% mere tilbøjelige til at præstere bedre.

McKinsey 2022

Mangfoldighed i ledelse giver i gennemsnit 12,6 procentpoint mere på bundlinjen

ISS 2016

Selvom DEI med tiden er blevet til nogle af de meste omtalte begreber i organisationerne, betyder det ikke, at de er blevet lettere fordøjelige. Vi er derfor glade for, at du landede på denne side, for med nye eller komplekse begreber er det vigtigt at starte med det helt grundlæggende.

Denne guide er et godt springbræt til bedre at kunne forstå den kompleksitet der ligger i begrebet diversitet, og ikke mindst – inklusion

Lad os starte med at definere hvad diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) egentlig er for nogle størrelser og slutte af med indsigter om vigtigheden i at have diversitet og inklusion på arbejdspladsen. 

Hvad betyder diversitet på arbejdspladsen? 

Diversitet på arbejdspladsen betyder, at en organisation har en mangfoldig medarbejderstab, som fx. afspejler det omkringliggende samfund den eksisterer og opererer i eller afspejler det respektive marked og kandidater.

Det er dog ikke helt simpelt at bestemme, hvad der egentlig gør en arbejdsplads mangfoldig. 

Diversitet inkorporerer nemlig alle de elementer, der gør os unikke fra hinanden som mennesker, og selvom der er uendelige forskelle hos mennesker, defineres diversitet oftest ud fra nogle få sociale kategorier, såsom; køn, etnicitet, alder, seksualitet og handicap. Læs mere om nuanceringen af diversitet.

I Danmark håndhæver Forskelsbehandlingsloven, at der ikke må forekomme hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Selvom der er flere synlige og usynlige faktorer, der gør individer forskellige fra hinanden end dem, der defineres i den danske Forskelsbehandlingslov, så kan disse brede kategorier hjælpe virksomheder med at identificere manglende diversitet på arbejdspladsen. De kan nemlig bruges til at skabe målbare målinger for virksomhedens diversitet – målinger som kan føre til konkrete mål rettet mod at øge diversiteten på arbejdspladsen.

Hvad betyder inklusion på arbejdspladsen? 

Selvom inklusion ofte bruges i flæng med diversitet, så er inklusion et koncept for sig selv. Inklusion handler nemlig ikke om, hvor mangfoldig en arbejdsplads er, men om hvorvidt individer behandles retfærdigt og respektfuld, har lige adgang til muligheder, ressourcer og psykologisk tryghed, hvilket gør at alle fuldt ud kan bidrage til organisationens succes.

Equity eller lighed refererer til, at vi tilbyder enkelte medarbejdere de unikke ressourcer netop de har brug for, for at trives på arbejdspladsen. Dette betyder, at vi skal behandle alle forskelligt for at være lige.

Diversitet vs. inklusion

Diversitet henviser til de træk og egenskaber, der gør mennesker unikke, mens inklusion henviser til den adfærd og de sociale normer, der medvirker til, at medarbejdere føler sig velkomne og som del af fællesskabet.

Inklusion er ikke kun afgørende for, at diversitetsbestræbelser kan lykkedes, men dét at skabe en inkluderende kultur er også gavnlig for medarbejdertrivslen og produktiviteten.

Uden inklusion og ligestilling er diversitet ubrugeligt, overfladisk og i sidste ende skadeligt – og virksomheden får ikke fordelene af diversitet.

Hvorfor er diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) vigtigt for din arbejdsplads? 

DEI er komplekse størrelser, og der er mange aspekter, der skal overvejes, når det kommer til det at skabe et arbejdsmiljø kendetegnet ved både diversitet og inklusion.

Men når det kommer til hvilke reelle fordele diversitet og inklusion har for arbejdspladsen, er svarene langt mere enkle.

Dog er det vigtigt, at virksomheden finder sine egne argumenter og relevans for medarbejdere, ledelse og ift. organisationens mål samt værdier. Det hjælper vi jer gerne med!


5 fordele ved at have diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) på arbejdspladsen


Bortset fra at være et klart socialt, politisk, etisk og moralsk ansvar, er der nogle klare fordele forbundet med at fremme diversitet og inklusion på arbejdspladsen.

Vi har listet fem af de aller mest veldokumenterede fordele – fordele, der alle gavner bundlinjen!


Fordel 1 – Diversitet, ligestilling og inklusion fremmer innovation

Fordel 2 – Diversitet, ligestilling og inklusion tiltrækker og fastholder arbejdskraft

Fordel 3 – Diversitet, ligestilling og inklusion påvirker medarbejder- og kundetilfredsheden

Fordel 4 – Diversitet, ligestilling og inklusion åbner op for nye markeder og kundegrupper

Fordel 5 – Diversitet, ligestilling og inklusion påvirker både effektivitet og kvalitet

Disse fordele er understøttet af forskning fra bl.a. McKinsey og BCG.

Kunne du tænke dig at fremme DEI på din arbejdsplads, så tøv ikke, kontakt os her!

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.