Hvordan øger man diversitet gennem rekruttering?

Rekruttering er essentiel for virksomheder, der ønsker at løfte diversiteten og skabe inkluderende arbejdsmiljøer. På mange arbejdspladser er rekrutteringsprocessen ofte statiske og uforandret gennem mange år: de samme jobopslag, sourcing platforme, kandidattests, interviewguides, interview personer, afslagskriterier mv.

Hvis vi ønsker at tiltrække diversitet skal rekrutteringsprocessen gennemses med et D&I-blik, for at sikre at vi ikke reproducerer den samme slags medarbejder som ‘vi plejer’ igen og igen.

Råd 1: Hvorfor diversitet?

Diversitet består af alle de elementer, der gør os unikke fra hinanden som mennesker, og selvom der er uendelige forskelle hos mennesker, defineres diversitet oftest ud fra nogle få sociale kategorier, såsom; neurodiversitet, køn, race, alder, seksualitet og handicap.

I Danmark håndhæver Forskelsbehandlingsloven, at der ikke må forekomme hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Læs mere om diversitetsbegrebet her:

Diversitet er mere end de binære køn

Er virksomheden gearet til forskellighed?

Spørgmålet er først og fremmest, om virksomheden er gearet til diversitet. Hvis der ikke eksisterer et inkluderende arbejdsmiljø eller en plan for, hvordan forskellige mennesker skal trives i organisationen, får vi ikke nogen fordele ved at have diversitet.

Derfor skal virksomheden tage stilling til hvorfor diversitet er vigtig for netop den opgave virksomheden, afdelingen eller teamet løser – og hvordan de vil sikre et arbejdsmiljø, hvor forskellighed bliver set som en styrke og essentiel for at understøtte virksomhedens mission og vision.

Råd 2: Identificér biases og barrierer

Om vi vil det eller ej, så har vi ubevidste biases, der skaber bevidste eller ubevidste forhindringer i rekrutteringsprocesserne.

Eksempler på ubevidste biases i rekrutteringsprocesser:

  1. Den idéelle medarbejder: Vi har en forestilling om, hvem der ‘passer ind’ (kvaliteter, kompetencer, baggrund, holdninger, interesser mv.). Vi leder derfor ubevidst efter et ‘culture-fit’, i stedet for at søge et ‘culture-add’
  2. Rip-rap-rup: Vi har tendens til ubevidst at favorisere og belønne personer, der ligner os selv (kvaliteter, kompetencer, baggrund, holdninger, interesser mv.).
  3. Præstation: Vi forventer ubevidst en højere præstation fra kvinder og minoritetspersoner, der derfor skal arbejde hårdere for at blive anset som potentielle medarbejdere

Læs mere om ubevidste bias her:

Hvad er unconscious bias – og hvordan kommer man dem til livs?

Råd 3: Et jobopslag, der tiltrækker diversitet

Vi ser det igen og igen – et jobopslag, der bliver udsat for copy-paste med få rettelser.

Når vi skal tiltrække forskellighed kræver det, at vi tager stilling til bias, sprogbrug, begreber og fagudtryk.

Spørg dig selv om følgende spørgsmål, når du laver et jobopslag:

  1. Er der balance mellem maskuline og feminine ord og udtryk?
  2. Hvilke kriterier anvendes for at beskrive en ønsket kandidat? (Hyrer I for attitude eller kvalifikationer)
  3. Beskrives arbejdsmiljøet, udviklingsmuligheder, støtte og andre medarbejdergoder?
  4. Er der en klar beskrivelse af rekrutteringsprocessen (og hvordan virksomheden arbejder for at mindske ubevidste biases fx gennem blind rekruttering eller inddragelse af et bredt udvælgelsespanel)?

Læs her, hvordan du bliver mere inkluderende i dine jobopslag:

Hvordan fremmer du inkluderende kommunikation?

Ønsker du at tiltrække diversitet eller arbejde med at mindske ubevidst bias i dine jobopslag? Så kontakt os herunder.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.