Hvad er unconscious bias eller ubevidste bias?

Der findes flere end 180 former for unconscious bias – også kaldet ubevidste fordomme. Begrebet dækker over situationer, hvor man træffer beslutninger på baggrund af tidligere erfaringer og stereotype forestillinger, som man selv er ubevidst om, at man har. Derfor eksisterer og skabes de helt uden for ens egen kontrol.