Making diversity count

I samarbejde med jer skaber vi konkrete og implementerbare løsninger inden for inklusion og diversitet, så din virksomhed forbliver attraktiv for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Vil du gøre din virksomhed endnu mere attraktiv?

Louise Marie Genefke & Nikoline Nybo
Partnere og rådgivere, Inclusify ApS

Løsninger

Tiltrækning og rekruttering

Ønsker jeres virksomhed at tiltrække og rekruttere en mere mangfoldig gruppe af talenter for at sikre øget performance og innovationskraft, bedre arbejdsmiljø og økonomisk vækst? 

Udvikling og fastholdelse

Er det en prioritet for jeres virksomhed ikke blot at tiltrække, men også at udvikle og fastholde diversitet blandt talenter? Dette fokus er bl.a. med til at skabe grundlaget for en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads med trivsel og tilfredshed.

Ledelse og forfremmelse

Forandring er et ledelsesansvar. Derfor er det også vigtigt at opøve ledelseskompetencer til at opdyrke inkluderende arbejdsmiljøer, hvor diverse talenter kommer i spil i arbejdet og i beslutningsprocesser. Med andre ord skabe et arbejdsmiljø med plads til forskellighed. Det er der nemlig mange fordele ved. 

Inkluderende arbejdsmiljø

Dét at skabe et inkluderende arbejdsmiljø er både krævende og komplekst. Det er vigtigt have en forståelse for de udfordringer vi står overfor, når vi skal skabe trygge og inkluderende arbejdsmiljøer. Det dækker bl.a. en forståelse for sexchikane og krænkelser på arbejdspladsen, som er et aktuelt problem i mange danske virksomheder.

Tidligere samarbejdspartnere

The collaboration with Nikoline and Louise Marie worked very well and it was clear from the beginning that they have a great passion and expertise within their field. They are both extremely energetic about the Diversity & Inclusion agenda and they took the time to listen to our point of departure for working with this agenda. They are thorough in their work and come with great professionality, experience and impact.  

Samarbejdet fungerede rigtig godt og der blev skabt stor tillid fra start, hvor Louise Marie og Nikoline var meget grundige i afdækning af vores behov, interesse for virksomheden, organisationen og deltagerne

Louise Marie & Nikoline ledte processen med stor gennemslagskraft og autoritet, funderet på deres stærke fagligheder og solide erfaring. De var i øjenhøjde og matchede de forskellige lederniveauer i formidlingen. Samtidig er de begge både effektive og meget behagelige at samarbejde med.

– Dorthe Dinesen, HR Chef, Tivoli

Dialogen forud for webinaret var båret af værdifuld sparring på både indhold og rammer, og i selve oplægget brændte Louise Marie virkelig igennem, selvom hun ikke var fysisk tilstede i rummet. Deltagerne på webinaret fandt oplægget indsigtsfuldt og lærerigt, og i den efterfølgende evaluering udtrykte flere også et stort ønske om at høre mere om arbejdet i et længere format.

 

 

Jeg har været yderst tilfreds med samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De har udvist en professionalisme og lydhørhed, som fra start til nu har gjort, at jeg har følt mig i særdeles trygge hænder.

Her er tale om to personer med særdeles gode formidlingsevner og en evne til at få folk i rummet til at føle sig trygge. Uanset hvor vi har været i processen, har jeg ikke været bekymret for at stille dumme spørgsmål, hvilket er imponerende, givet emnet om diversitet og inklusion er så omfattende og kan være udfordrende.

Vi har taget væsentlige skridt fremad i forhold til at blive klogere på vores arbejde med diversitet og inklusion samt hvilke handlinger, vi vil prioritere takket være samarbejdet med Inclusify.

“Efter at have rekrutteret mennesker til jobs de sidst 20 år troede jeg at jeg vidste ‘det meste’, men jeg har været overrasket over, hvor meget Louise Marie og Nikolines arbejde og input betød for processen. Det er klart pga. deres stærke faglighed.”

 

 

 

 

 

 

Man fornemmer med det samme, at Louise Marie og Nikoline ved rigtig meget om deres felt og har en stor passion, men er samtidig meget lyttende og åben overfor hvad man har brug for og hvad formålet med det enkelte event/workshop er og tilpasser derefter. Det giver en god sparring til at få ens ønsker konkretiseret og se nye perspektiver på hvad man kan og skal til et event/arrangement.

 

Both Nikoline and Louise Marie are very outgoing and likeable, and best of all they made sure that it was a safe space to voice ones concerns and issues. They came to the workshop with such great energy, they were very structured and they ensured that the process went well and that the end-product was usable. They have our warmest recommendations.

Få ny viden

Diversitet er mere end køn

Hvorfor er det vigtigt at anerkende, at diversitet er mere end køn på arbejdspladsen? Diversitet på arbejdspladsen handler om mere end køn! Diversitet betyder i sin enkelthed mangfoldighed eller forskellighed….

Læs mere

Hvorfor er kønsdiversitet i ledelse vigtigt?

Hvordan får vi flere kvinder i ledelse? Vejen mod mere kønsdiversitet i ledelse kræver både opbakning og investeringsvillighed fra den øverste ledelse. Derfor er det vigtigt at udfordringen anerkendes som…

Læs mere

Lær online med os

Sammen med GoLearn har vi lavet to kurser, hvor du kan blive klogere på emner indenfor diversitet og inklusion.