Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed skal komme i gang med at arbejde med diversitet og inklusion? Lær mere om DEI-temperaturmåling og inklusionsundersøgelse her.

En temperaturmåling eller inklusionsundersøgelse kan være første skridt til at komme i gang med arbejdet. Læs med her for at blive klogere på, hvad en D&I-temperaturmåling er, hvilke parametre vi måler på, og hvad I får ud af temperaturmålingen.

Medarbejdertrivsel bliver (heldigvis) i højere grad en del af virksomhedens interne undersøgelser, men ofte er spørgsmål om diversitet, inklusion og ligestilling udeladt eller reduceret til få spørgsmål, hvilket oftest ikke giver nok indsigt til at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag til at lave de rette DEI-indsatser- og initiativer. Derfor er det første skridt i arbejdet med DEI en temperaturmåling af arbejdsmiljøet i forhold til inklusion.

Hvad er en DEI-temperaturmåling eller inklusionsundersøgelse?

Der findes ingen one size fits all-løsning, når det kommer til diversitet og inklusion. Hvad der fungerer for andre virksomheder har ikke nødvendigvis samme effekt i din – for D&I handler om at skabe kontekstrelevante indsatser for netop de (unikke) mennesker, der arbejder i organisationen.

En temperaturmåling afdækker din virksomheds arbejdsmiljø fra et diversitets- og inklusionsperspektiv. Det kan være første skridt, hvis I gerne vil i gang med at arbejde med diversitet og inklusion, men ikke ved, hvor I skal sætte ind. 

Udbyttet af en temperaturmåling er en kortlægning af jeres D&I-muligheder og -udfordringer og resulterer i identifikationen af, hvilke prioriterede indsatser der er relevante for netop jer ud fra jeres nuværende situation. Det kan for eksempel være, at virksomheden har udfordringer med rekruttering, fastholdelse eller forfremmelse, har manglende diversitet eller oplever diskrimination på arbejdspladsen. 

Temperaturmålingen kan udføres både kvalitativt og kvantitativt, men vi anbefaler en kombination. Det er en kort proces, der fungerer som afsæt for en længere proces mod bæredygtig forandring i virksomheden. 

Det er afgørende at have viden om lovgivningen i forbindelse med indsamling af data i DEI-målinger på arbejdspladsen.

Vi skal sammen med dig bl.a. sikre anonymitet, samtykke og indsigt i, hvordan data bliver brugt, og hvorfor data indsamles og beskyttelse og sikker opbevaring af persondata.

Hvorfor få en tredje part til at foretage inklusionsundersøgelsen?

Arbejdsgivere bør kun selv behandle de persondata, de strengt har brug for til deres formål og de har lov til jf. GDPR-lovgivningen. For eksempel kan arbejdsgivere indsamle DEI-data indenfor specifikke ikke personfølsomme data-områder (fx. køn, alder, økonomiske forhold, familieforhold, CV, arbejdsområde mfl.) uden reference til individuelle medarbejdere.

Men der er også kategorier eller data-områder (fx. etnicitet, tro, seksuel orientering, helbred, politisk overbevisning mfl.), hvor anonymitet er svært at sikre, der gør, at det usandsynlig at blive opfyldt i tilfælde, hvor arbejdsgivere selv indsamler data fra deres medarbejdere. Disse oplysninger kaldes for følsomme personoplysninger, og der gælder særligt strikse regler for, hvornår og hvordan man må behandle dem.

I praksis ser vi derfor, at arbejdsgivere inddrager en tredjepartsleverandør og beder medarbejderne om at sende oplysningerne direkte til tredjepartsleverandøren. Tredjepartsleverandøren deler efterfølgende kun relevante og anonymiserede resultater med arbejdsgiveren. Dette sikrer anonymitet og giver tredjepartsleverandøren mulighed for at spørge ind til relevante personfølsomme oplysninger.

Hvad får I ud af en temperaturmåling eller inklusionsundersøgelse?

Temperaturmålingen resulterer i en rapport eller en præsentation af de muligheder og udfordringer, vi ser i virksomheden i forhold til arbejdet med diversitet og inklusion. Så det er et godt sted at starte, hvis I har brug for et solidt beslutningsgrundlag for jeres indsatser.

Vi sørger altid for, at mulighederne repræsenterer et bredt spektrum af implementeringsgrader – nogle løsninger kan I gå i gang med med det samme, og nogle tager længere tid at implementere. Vi tager også altid højde for virksomhedens ressourcer i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. 

Når vi har taget temperaturen på arbejdspladsen ift. diversitet og inklusion, får I: 

  1. Et unikt indblik i medarbejdernes (og ledernes) oplevelser af arbejdsmiljøet ift. inklusion
  2. Rådgivning og en prioriteret liste med indsatsområder og konkrete implementerbare løsninger, initiativer og indsatser, der hjælper jer med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø
  3. En oversigt over udfordringer, muligheder og potentialer 
  4. Hjælp til at implementere de nye initiativer
  5. Sparring og støtte af os under hele processen – vi hjælper også meget gerne med at opstarte implementeringen af de nye initiativer på baggrund af rapporten 

Hvad måler vi på? 

Når vi laver temperaturmåling, bliver indholdet altid skabt i samarbejde med virksomheden. Vi kan fx. afholde en række kvalitative forinterviews for at identificere temaer, sprogbrug og andre relevante forhold for netop jer. Vi indsamler også data om organisationen, fx om værdigrundlaget, formaliserede processer og politikker, der kan bidrage til undersøgelsens indhold. På denne måde sikrer vi, at spørgsmålene er relevante for netop jer. 

Typisk vil de overordnede områder være:

  1. Processer: Her er fokus på de interne organisatoriske processer og oplevelser af fairness, ligebehandling og ligestilling
  2. Inklusionsniveau: Her spørger vi ind til oplevelsen af tilhørsforhold, anerkendelse, respekt, samarbejde og kollegaskab
  3. Diskrimination og krænkende adfærd: I denne del belyses oplevelser med alle grader af diskrimination lige fra mikroaggresioner til krænkelser og psykisk arbejdsmiljø
  4. Diversiteten: Slutteligt undersøger vi de demografiske forhold, der kan være med til at segmentere dataen

Den samlede temperaturmålingen tegner dermed et billede af de systemiske muligheder og udfordringer, der er i arbejdet med at skabe diversitet og inklusion på arbejdspladsen, som figuren nedenfor viser. 

Læs vores nyhedsbrev om DEI temperaturmåling her.

Case: Sådan lavede vi en DEI-temperaturmåling og inklusionsundersøgelse hos Venzo

En af de virksomheder, vi har lavet en DEI-temperaturmåling for, er Venzo. Vi kortlagde deres strukturer, barrierer og normer ved at lave en række kvalitative interviews med medarbejderne samt analysere virksomheden gennem eksisterende data.

På baggrund af kortlægningen kom vi med en række anbefalinger til strategiske D&I-indsatser, som var skræddersyet til Venzo. Alle anbefalingerne var kontekstnære, relevante og implementerbare for virksomheden.

Nedenfor kan du læse, hvad Venzo sagde om samarbejdet med os:

Skal vi foretage en temperaturmåling i din virksomhed, så I kan komme i gang med at arbejde med diversitet og inklusion? Så kontakt os her:

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.