Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelser

Fra den 10. maj 2022 blev en ny lovændring (lov nr. 568) indført, der kræver, at danske virksomheder og finansielle institutioner tager skridt til lighed i kønsammensætning mellem mænd og kvinder i deres ledelsesorganer. Denne ændring sigter mod at skabe mere ligestilling og gennemsigtighed i virksomhedernes ledelsesstrukturer.

Disse nye krav om kønsdiversitet gælder for alle større danske virksomheder og finansielle institutioner. Fra 1. april 2013 har de største danske virksomheder haft pligt til at opstille måltal for kønsdiversitet i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde politikker for at øge diversiteten på andre ledelsesniveauer.

Et udvidet fokus på kønsdiversitet (m/k)

Med den seneste lovændring fra 1. januar 2023 er virksomheder nu også forpligtet til at fastsætte måltal for kønsdiversitet på andre ledelsesniveauer. Reglerne opererer alene for to køn: mænd og kvinder. Dette trin er en del af en bredere bestræbelse på at skabe mere ligelig repræsentation og øge bevidstheden om kønsdiversitet i alle dele af organisationen.

Selvom der er fastsat krav til måltal og politikker, har virksomhederne stadig fleksibilitet til at tilpasse disse til deres specifikke forhold og behov. Det centrale ledelsesorgan skal udarbejde en politik for at øge kønsdiversiteten på andre ledelsesniveauer, men der gives plads til variation og tilpasning for at sikre, at politikkerne er effektive og relevante for den enkelte virksomhed.

En ligelig kønsfordeling forstås som

  • En fordeling på 40/60% af henholdsvis kvinder og mænd eller 
  • Det antal, som kommer tættest på 40% uden at overstige 40%

Det er uden betydning, om det er kvinder eller mænd, der udgør 40% eller 60%. Virksomheden har derfor ikke pligt til at lave måltal eller politikker, når den har opnået en ligelig kønsfordeling.

Rapportering sikrer ansvar og gennemsigtighed ift. kønsammensætning

For at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed skal virksomhederne rapportere om deres måltal og politikker i deres årsrapporter. Dette skridt er afgørende for at sikre, at virksomhederne holdes ansvarlige for at opfylde deres forpligtelser og for at give interessenterne indsigt i virksomhedens bestræbelser på at fremme kønsdiversitet.

Måltallene skal afspejle en procentandel for det underrepræsenterede køn og en tidsramme for opfyldelse. Dette giver virksomhederne klare mål at arbejde hen imod og muliggør en objektiv vurdering af fremskridt over tid.

Måltallene skal være ambitiøse og realistiske for den enkelte virksomhed.

Det er ikke nok at opstille måltal og politikker – de skal også være støttet af konkrete tiltag og initiativer. Virksomhederne har mulighed for at vælge de procedurer og metoder, de finder mest hensigtsmæssige for at fremme kønsdiversiteten i deres organisation.

3 skridt til at komme godt i gang med at skabe lighed i kønsammensætning

1. Formuler jeres vision

Inden I kaster jer ud i diverse tiltag for at øge kønsdiversiteten i virksomhedens ledelse, bør I gøre jer klart, hvad jeres vision egentlig er.

Hvorfor er det vigtigt for jer?
Handler det om en øget kønsdiversitet i specifikke fagområder eller på specifikke ledelsesniveauer?
Hvordan hænger tiltagene sammen med jeres strategi/vision/mission?

Sørg for at få formuleret nøjagtig hvorfor I arbejder for større kønsrepræsentation i ledelse. På den måde sikre I både konsensus og opbakning for visionen på tværs. 

2. Gør status

Et vigtigt skridt mod større kønsdiversitet handler om at gøre status og tage temperaturen på arbejdsmiljøet.

Det kan gøres ved fx at tælle, hvor mange af ét køn, der er repræsenteret leder der er på forskellige ledelseslag og fagområder. Dermed får I et konkret overblik over, hvor langt I er fra målet. Mens I gør status kan I jo passende supplere med en rundspørge blandt jeres medarbejdere, der afdækker jeres ansatte oplever samme muligheder for avancement i virksomheden.

3. Udarbejd en handlingsplan

Jeres handlingsplan bør præcisere, hvordan I vil nå jeres vision og hvem der er ansvarlig for de forskellige tiltag. Desuden bør den fokusere på opfølgning og evaluering af de forskellige tiltag.  Find ud af, hvordan I vil måle jeres fremskridt fx. gennem et dashboard.

4. Undgå generaliseringer

Ikke alle kvinder (eller mænd) er ens eller har samme behov, ønsker eller ambitioner.

Generaliseringer på baggrund af køn kan stå i vejen for at skabe værdifulde løsninger for netop dine medarbejdere. Vi skal have blik for intersektionalitet og anerkende forskellighed og forskellige oplevelser med undertrykkende strukturer kvinder (og mænd) iblandt. Dette betyder, at der ikke findes en ‘best practice’, der kan overføres direkte til jeres virksomhed. Her skal vi være nysgerrige på jeres medarbejdere og tilpasse løsninger til netop deres behov.

Hvorfor er lovgivning for kønssammensætning i ledelse vigtigt?

Fremmer kønsligestilling (m/k)

Måltal for kønsdiversitet i ledelsen og bestyrelsen er en måde at fremme ligestilling på. Det sikrer, at kvinder får en mere retfærdig repræsentation på ledelsesniveau, hvilket er afgørende for at opnå en mere ligelig fordeling af magt og indflydelse i samfundet.

Øger mangfoldighed og innovation

Kønsdiversitet i ledelsen bringer forskellige perspektiver, erfaringer og kompetencer til bordet, hvilket kan føre til mere kreative løsninger og bedre beslutningstagning. Studier viser, at virksomheder med en divers ledelse har tendens til at være mere innovative og konkurrencedygtige.

Skaber gennemsigtighed og ansvarlighed

Lovgivningen skaber gennemsigtighed omkring virksomhedernes indsats for kønsdiversitet i ledelsen og bestyrelsen. Ved at kræve rapportering om måltal og politikker bliver virksomhederne mere ansvarlige og kan holdes op til ansvar for deres handlinger på dette område.

Bekæmper ulighed

Ved at fastsætte måltal og politikker for kønsdiversitet sender lovgivningen et klart signal om, at diskrimination og ulighed ikke accepteres. Det kan være med til at nedbryde barrierer og skabe mere lige muligheder for kvinder i erhvervslivet.

Har din virksomhed har brug for rådgivning til, hvordan I arbejder med måltal og politikker vedr. kønssammensætningen i ledelse? Kontakt os herunder for en uforpligtende samtale:

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.

Vi har været meget glad for samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De var urolig lydhøre overfor hvad vi ønskede at få ud af workshoppen og indfriede alle de forventninger vi havde.  De er utrolig fagligt dygtige samtidig med, at de kan formidle emnet således at alle kan være med. De fik skabt en rum hvor der var plads til selvreflektion og samtidig også en masse grin. Jeg kan til en hver tid anbefale at samarbejde med Louise Marie og Nikoline.

– Natashia Kamarainen, Projektleder, Amnesty International

Ældrecenter i København | Det moderne seniorliv

Det var en god variation af teori og konkret praksis, gode eksempler på handlemuligheder. Godt det var provokerende og udfordrende. Mange følte sig set og ramt. Medarbejderne kunne især godt lide jeres engagement og energi, der gjorde det let at opretholde opmærksomheden og en afdelingsleder sagde, at de gerne ville have en hel dag med jer.

Vi har tidligere mødt mange konsulenttyper (ingen fordomme her 😉) med høj uddannelse, der kommer her og skal lære medarbejderne noget og taler ned til dem fagligt. Du løftede os, tak for det.

– Anna Mayland Bengtsson, Specialkonsulent

Det Faglige Fællesudvalg | Uddannelse til Bager- & Konditorbranchen

Louise Marie og Nikoline var gennem hele forløbet gode til at gribe de tanker og ideer vi kom med. De var gennem hele forløbet lydhøre over for evt. tilpasninger – uanfægtet hvad vi kom med af underlige ideer – og fik det altid flettet ind i projektet. Vores oplevelse af Louise Marie og Nikolines faglighed – de ved hvad de snakker om og har 100 % styr på deres faglighed og projektets mål. Nikoline og Louise Marie har en skøn ”nede på jorden” tilgang til at formidle resultatet af projektet – og en god didaktisk forståelse af målgruppen der skal præsenteres og formidles for. Deltagerne ved projektets præsentation var begejstrede for Nikoline og Louise Maries faglighed og for deres klare svar.

– Erik Jensen, Uddannelseskonsulent, Det Faglige Fællesudvalg (DFFU)

Logo | ATP.dk

Jeg må ærligt sige, at Louise Marie og Nikoline oversteg mine forventninger. De gik ind i rummet og i samtalen om privilegier, mikroaggressioner og ubevidste bias (som ellers kan være svær) med en ligefremhed og en lethed, der fik hele salen med. Det var tydeligt, at de har en høj faglighed, for de evnede at kommunikere svære koncepter på en helt enkel måde – som man kun kan, når det bygger på en dyb forståelse. Pointerne blev gjort nærværende og budskaberne forståelige. Som tilhører fik man en oplevelse af, at de var meget til stede, og at deres personlighed skinnede igennem. Det gav lyst til at lytte – og handle – efter deres anbefalinger. Deres tilgang, tilstedeværelse og humor var afvæbnende selv for salens kritikere.

– Victoria Nall Kruse Vanter, Senior Strategi & Sustainability Konsulent

Bird & Bird | International Law Firm

Samarbejdet med Louise Marie og Nikoline har været rigtig godt. Der har været en god dialog forud for forløbet, hvor de ikke kun var tålmodige med os, men også gode til at guide os i den rigtige retning i forhold til de mange muligheder for et samarbejde. Der var en stor forståelse for vores projekt vedr. en kick-off på vores D&I projekt. Både Louise Marie og Nikoline søgte at imødekomme medarbejderes spørgsmål til mulige handlinger og løsninger, med et budskab om at ord og italesættelse også er en handling. Det er tydeligt, at de er meget kompetente og har en kæmpe faglighed inden for deres område. Louise Marie og Nikoline er stærke til at formidle.

– Josefine Jarlmann, HR Specialist, Bird & Bird

Nikoline Nybo var utrolig professionel og inkluderende i sin approach og formåede at aktivere deltagere og skabe et rum for refleksion i momenter, som ellers var præget af envejskommunikation. Nikoline var omsorgsfuld og opmærksom i sin måde tage hånd om både publikum og talere på scenen og formåede her at skabe en behagelig stemning med plads til både grin, refleksion og nysgerrighed. På en meningsfuld og afbalanceret måde, bragte hun sig selv og sin viden i spil, både på scenen og i forløbet op til. I samarbejdet var Nikoline utrolig professionel, lyttende og velforberedt.

Helena Maria Jappa Stolt, Communications Coordinator, DCI

Louise and Nikoline delivered a high quality, content packed three days learning experiences that kept us all enrapt and engaged. We all left with a deeper understanding of the topic of DE&I and how to bring it into our work, a better way to communicate between us and with the people we engage with. This was made possible by their knowledge of the topic, but also their facilitation style, their presence and earnestness.

– Student Team 27, Kaospilot

Louise Marie Genefke besøgte os i Netværk med Ejerledere med et yderst kompetent oplæg, der udover at give os viden om diversitet og inklusion også udfordrede os på vores egne blinde vinkler, forforståelser og bias. Louise Marie kan gå tæt på, samtidigt med at der bliver ved med at være stor respekt for deltagernes verdensbillede. Det har i gruppen ført til en mere nuanceret forståelse af fordelene ved at arbejde med diversitet og inklusion.

– Lene Ørnstrøm, Netværksansvarlig

The workshop we had with Nikoline and Louise Marie from Inclusify exceeded my expectations. I had high wishes for the workshop, and I was not let down. It was wonderful to witness the way they facilitate together, creating a room with honestly, trust and respect. I felt that I could ask any question without being judged. They complemented each other really well and the way they shared the speaking parts made me feel really engaged. It is also very helpful to have two so different women talk about the topic of DE&I as I felt that I got a broader understanding through their different personal experiences.

– Federico Bortoletto, Team Leader Kaospilot

The collaboration with Nikoline and Louise Marie worked very well and it was clear from the beginning that they have a great passion and expertise within their field. They are both extremely energetic about the Diversity & Inclusion agenda and they took the time to listen to our point of departure for working with this agenda. They are thorough in their work and come with great professionality, experience and impact.  

I was amazed by their vast knowledge of the topic and still it did not make me feel scared or less in my knowledge, but rather it made me want to learn more about DE&I myself. The flexibility they brought to us was another wonderful aspect that I took away from their workshop. Taking our reflections into consideration at the end of the day, and making immediate adjustments made me feel seen and heard and improved the workshop even more. I left the three days with the urge to learn more, to do more and become an active part in making a change. It also directly influenced our group work as we created a role for a person responsible of DE&I in our project.

– Student Team 27, Kaospilot

Samarbejdet fungerede rigtig godt og der blev skabt stor tillid fra start, hvor Louise Marie og Nikoline var meget grundige i afdækning af vores behov, interesse for virksomheden, organisationen og deltagerne

Louise Marie & Nikoline ledte processen med stor gennemslagskraft og autoritet, funderet på deres stærke fagligheder og solide erfaring. De var i øjenhøjde og matchede de forskellige lederniveauer i formidlingen. Samtidig er de begge både effektive og meget behagelige at samarbejde med.

– Dorthe Dinesen, HR Chef, Tivoli

Dialogen forud for webinaret var båret af værdifuld sparring på både indhold og rammer, og i selve oplægget brændte Louise Marie virkelig igennem, selvom hun ikke var fysisk tilstede i rummet. Deltagerne på webinaret fandt oplægget indsigtsfuldt og lærerigt, og i den efterfølgende evaluering udtrykte flere også et stort ønske om at høre mere om arbejdet i et længere format.

 

 

Jeg har været yderst tilfreds med samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De har udvist en professionalisme og lydhørhed, som fra start til nu har gjort, at jeg har følt mig i særdeles trygge hænder. Her er tale om to personer med særdeles gode formidlingsevner og en evne til at få folk i rummet til at føle sig trygge. Uanset hvor vi har været i processen, har jeg ikke været bekymret for at stille dumme spørgsmål, hvilket er imponerende, givet emnet om diversitet og inklusion er så omfattende og kan være udfordrende. Vi har taget væsentlige skridt fremad i forhold til at blive klogere på vores arbejde med diversitet og inklusion samt hvilke handlinger, vi vil prioritere takket være samarbejdet med Inclusify.

“Efter at have rekrutteret mennesker til jobs de sidst 20 år troede jeg at jeg vidste ‘det meste’, men jeg har været overrasket over, hvor meget Louise Marie og Nikolines arbejde og input betød for processen. Det er klart pga. deres stærke faglighed.”

 

 

 

 

 

 

Man fornemmer med det samme, at Louise Marie og Nikoline ved rigtig meget om deres felt og har en stor passion, men er samtidig meget lyttende og åben overfor hvad man har brug for og hvad formålet med det enkelte event/workshop er og tilpasser derefter. Det giver en god sparring til at få ens ønsker konkretiseret og se nye perspektiver på hvad man kan og skal til et event/arrangement.

 

Both Nikoline and Louise Marie are very outgoing and likeable, and best of all they made sure that it was a safe space to voice ones concerns and issues. They came to the workshop with such great energy, they were very structured and they ensured that the process went well and that the end-product was usable. They have our warmest recommendations.

We must engage in open and honest conversations even if it’s uncomfortable, nuanced and concerns ’emotions’ and ‘individual experience’. We saw huge value in this and want to personally thank you for facilitating such difficult conversations.

Louise Marie og Nikoline er virkelig gode formidlere, der er både nærværende og personlige. Der er ingen tvivl om, at de begge har enormt stor viden på deres felt, og de formod at videregive en stor del af denne uden hverken at pakke det ind i teoritunge fagtermer eller tale ned til deltagerne. De åbnede op for nye perspektiver og efterlod deltagerne med en bevidsthed om, hvor og hvordan køn betyder noget i deres arbejdsliv – og lysten til at gøre noget ved det.

– Sara Ezban Grützmeier, Faglig konsulent, HK