Intersektionalitet på arbejdspladsen

Intersektionalitet er et vigtigt begreb at kende til, når man arbejder med diversitet, ligestilling og inklusion. Her kan du blive klogere, hvad intersektionalitet er, og hvilke fordele der er ved at tage højde for intersektionelle faktorer på arbejdspladsen.

Ofte overlapper identitetsmarkører som køn, klasse, alder og seksuel orientering. Hvis vi kun undersøger enkeltdele, risikerer vi at usynliggøre minoriteter og yderligere undertrykke og diskriminere. Derfor er det vigtigt at anlægge et intersektionelt perspektiv.

Intersektionalitet betyder, at vi ser identitetsmarkører som for eksempel køn, race, seksualitet, kropskapabilitet, klasse eller etnicitet som internt forbundne. Vi undersøger, hvordan flere identiteter tilsammen kan give udslag i oplevelser med diskrimination fx sexisme, racisme og alderisme på grund af samfundets magtstrukturer og normer.

Når vi arbejder intersektionelt, anerkender vi, at individets identitet og oplevelse af marginalisering ikke kan reduceres til en enkelt identitetsmarkør som køn, race, klasse eller seksuel orientering alene. I stedet ser man identitetsmarkørerne som vævet sammen. 

Intersektionalitet: Begrebets oprindelse

Begrebets oprindelse kan spores tilbage til aktivister og tænkere, der arbejdede med overlappende former for diskrimination og ulighed. Sorte feminister som Sojourner Truth, med sin berømte tale “Ain’t I a Woman?” i 1851, påpegede de særlige udfordringer, sorte kvinder stod over for, som ikke kunne forstås udelukkende gennem race eller køn.

I begyndelsen af det 20. århundrede diskuterede aktivister som Ida B. Wells og Anna Julia Cooper også de komplekse sammenhænge mellem race, køn og klasse i deres kampe for rettigheder og retfærdighed. Disse tidlige perspektiver lagde grundlaget for den mere formaliserede og teoretiske forståelse af intersektionalitet.

Begrebet intersektionalitet blev teoretiseret af aktivist og akademiker Kimberlé Crenshaw i 1980’erne. Hun udviklede det som en respons på de begrænsninger, det giver, hvis man kun kigger på en enkelt identitetskategori, når man vil forstå diskrimination og ulighed. Med begrebet understregede Crenshaw, at mennesker kan opleve flere former for undertrykkelse og marginalisering samtidig.

Hvad er målet med intersektionalitet?

Målet med intersektionalitet er at udfordre ensidige og generaliserende fortolkninger af diskrimination. Det indebærer, at man anerkender, at oplevelser af diskrimination er komplekse og kontekstafhængige, da de påvirkes af flere sammenhængende faktorer såsom køn, race, klasse, seksualitet, alder, og handicap. Ved at forstå disse overlappende identiteter og de måder, de interagerer på, kan man få en dybere indsigt i, hvordan forskellige former for ulighed og diskrimination opleves og manifesterer sig i individers liv.

Intersektionalitet er derfor et vigtigt redskab til at håndtere ulighed og diskrimination i samfundet og på arbejdspladsen. Det giver mulighed for at udvikle mere målrettede og effektive strategier til inklusion og retfærdighed, ved at tage højde for de specifikke behov og udfordringer, som forskellige grupper står overfor. For eksempel kan en intersektionel tilgang hjælpe virksomheder med at skabe politikker og praksisser, der ikke blot fokuserer på en enkelt dimension af mangfoldighed, men i stedet anerkender den komplekse virkelighed af medarbejdernes liv. Dette kan inkludere alt fra fleksible arbejdstider for at imødekomme familieliv og religiøse praksisser, til uddannelsesprogrammer, der tager højde for forskellige kulturelle baggrunde og læringsstile.

Endvidere kan intersektionalitet bidrage til at øge bevidstheden om skjulte former for diskrimination, som ofte overses i mere overfladiske tilgange til diversitet og inklusion. Ved at fremme en dybere forståelse af, hvordan magtstrukturer påvirker forskellige grupper forskelligt, kan intersektionel analyse også styrke solidaritet og alliancer mellem forskellige marginaliserede grupper. Dette fører til en mere holistisk og bæredygtig tilgang til at skabe retfærdige og lige muligheder for alle individer, både i samfundet og på arbejdspladsen.

Tre fordele ved at arbejde intersektionelt på arbejdspladsen 

1. Øget mangfoldighed

Ved at tage højde for intersektionelle faktorer som køn, race og seksualitet kan man sikre, at forskellige perspektiver bliver repræsenteret på arbejdspladsen. Det skaber mangfoldighed og gør det nemmere at rekruttere diversitet og fastholde en divers medarbejderskare.


2. Styrket medarbejderengagement og trivsel

Når medarbejdere oplever, at deres unikke identiteter bliver anerkendt og respekteret, styrker det deres engagement. Det skaber et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig trygge, værdsatte og i stand til at yde deres bedste.


3. Bedre beslutningstagning

En intersektionel tilgang til beslutningsprocesser giver en mere nuanceret forståelse af de udfordringer, medarbejderne kan stå over for. Det fører til beslutninger, der tager hensyn til forskellige perspektiver og behov.

Hvis din virksomhed har brug for rådgivning til, hvordan man anlægger et intersektionelt perspektiv, så kontakt os her:

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.

Vi har været meget glad for samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De var urolig lydhøre overfor hvad vi ønskede at få ud af workshoppen og indfriede alle de forventninger vi havde.  De er utrolig fagligt dygtige samtidig med, at de kan formidle emnet således at alle kan være med. De fik skabt en rum hvor der var plads til selvreflektion og samtidig også en masse grin. Jeg kan til en hver tid anbefale at samarbejde med Louise Marie og Nikoline.

– Natashia Kamarainen, Projektleder, Amnesty International

Ældrecenter i København | Det moderne seniorliv

Det var en god variation af teori og konkret praksis, gode eksempler på handlemuligheder. Godt det var provokerende og udfordrende. Mange følte sig set og ramt. Medarbejderne kunne især godt lide jeres engagement og energi, der gjorde det let at opretholde opmærksomheden og en afdelingsleder sagde, at de gerne ville have en hel dag med jer.

Vi har tidligere mødt mange konsulenttyper (ingen fordomme her 😉) med høj uddannelse, der kommer her og skal lære medarbejderne noget og taler ned til dem fagligt. Du løftede os, tak for det.

– Anna Mayland Bengtsson, Specialkonsulent

Det Faglige Fællesudvalg | Uddannelse til Bager- & Konditorbranchen

Louise Marie og Nikoline var gennem hele forløbet gode til at gribe de tanker og ideer vi kom med. De var gennem hele forløbet lydhøre over for evt. tilpasninger – uanfægtet hvad vi kom med af underlige ideer – og fik det altid flettet ind i projektet. Vores oplevelse af Louise Marie og Nikolines faglighed – de ved hvad de snakker om og har 100 % styr på deres faglighed og projektets mål. Nikoline og Louise Marie har en skøn ”nede på jorden” tilgang til at formidle resultatet af projektet – og en god didaktisk forståelse af målgruppen der skal præsenteres og formidles for. Deltagerne ved projektets præsentation var begejstrede for Nikoline og Louise Maries faglighed og for deres klare svar.

– Erik Jensen, Uddannelseskonsulent, Det Faglige Fællesudvalg (DFFU)

Logo | ATP.dk

Jeg må ærligt sige, at Louise Marie og Nikoline oversteg mine forventninger. De gik ind i rummet og i samtalen om privilegier, mikroaggressioner og ubevidste bias (som ellers kan være svær) med en ligefremhed og en lethed, der fik hele salen med. Det var tydeligt, at de har en høj faglighed, for de evnede at kommunikere svære koncepter på en helt enkel måde – som man kun kan, når det bygger på en dyb forståelse. Pointerne blev gjort nærværende og budskaberne forståelige. Som tilhører fik man en oplevelse af, at de var meget til stede, og at deres personlighed skinnede igennem. Det gav lyst til at lytte – og handle – efter deres anbefalinger. Deres tilgang, tilstedeværelse og humor var afvæbnende selv for salens kritikere.

– Victoria Nall Kruse Vanter, Senior Strategi & Sustainability Konsulent

Bird & Bird | International Law Firm

Samarbejdet med Louise Marie og Nikoline har været rigtig godt. Der har været en god dialog forud for forløbet, hvor de ikke kun var tålmodige med os, men også gode til at guide os i den rigtige retning i forhold til de mange muligheder for et samarbejde. Der var en stor forståelse for vores projekt vedr. en kick-off på vores D&I projekt. Både Louise Marie og Nikoline søgte at imødekomme medarbejderes spørgsmål til mulige handlinger og løsninger, med et budskab om at ord og italesættelse også er en handling. Det er tydeligt, at de er meget kompetente og har en kæmpe faglighed inden for deres område. Louise Marie og Nikoline er stærke til at formidle.

– Josefine Jarlmann, HR Specialist, Bird & Bird

Nikoline Nybo var utrolig professionel og inkluderende i sin approach og formåede at aktivere deltagere og skabe et rum for refleksion i momenter, som ellers var præget af envejskommunikation. Nikoline var omsorgsfuld og opmærksom i sin måde tage hånd om både publikum og talere på scenen og formåede her at skabe en behagelig stemning med plads til både grin, refleksion og nysgerrighed. På en meningsfuld og afbalanceret måde, bragte hun sig selv og sin viden i spil, både på scenen og i forløbet op til. I samarbejdet var Nikoline utrolig professionel, lyttende og velforberedt.

Helena Maria Jappa Stolt, Communications Coordinator, DCI

Louise and Nikoline delivered a high quality, content packed three days learning experiences that kept us all enrapt and engaged. We all left with a deeper understanding of the topic of DE&I and how to bring it into our work, a better way to communicate between us and with the people we engage with. This was made possible by their knowledge of the topic, but also their facilitation style, their presence and earnestness.

– Student Team 27, Kaospilot

Louise Marie Genefke besøgte os i Netværk med Ejerledere med et yderst kompetent oplæg, der udover at give os viden om diversitet og inklusion også udfordrede os på vores egne blinde vinkler, forforståelser og bias. Louise Marie kan gå tæt på, samtidigt med at der bliver ved med at være stor respekt for deltagernes verdensbillede. Det har i gruppen ført til en mere nuanceret forståelse af fordelene ved at arbejde med diversitet og inklusion.

– Lene Ørnstrøm, Netværksansvarlig

The workshop we had with Nikoline and Louise Marie from Inclusify exceeded my expectations. I had high wishes for the workshop, and I was not let down. It was wonderful to witness the way they facilitate together, creating a room with honestly, trust and respect. I felt that I could ask any question without being judged. They complemented each other really well and the way they shared the speaking parts made me feel really engaged. It is also very helpful to have two so different women talk about the topic of DE&I as I felt that I got a broader understanding through their different personal experiences.

– Federico Bortoletto, Team Leader Kaospilot

The collaboration with Nikoline and Louise Marie worked very well and it was clear from the beginning that they have a great passion and expertise within their field. They are both extremely energetic about the Diversity & Inclusion agenda and they took the time to listen to our point of departure for working with this agenda. They are thorough in their work and come with great professionality, experience and impact.  

I was amazed by their vast knowledge of the topic and still it did not make me feel scared or less in my knowledge, but rather it made me want to learn more about DE&I myself. The flexibility they brought to us was another wonderful aspect that I took away from their workshop. Taking our reflections into consideration at the end of the day, and making immediate adjustments made me feel seen and heard and improved the workshop even more. I left the three days with the urge to learn more, to do more and become an active part in making a change. It also directly influenced our group work as we created a role for a person responsible of DE&I in our project.

– Student Team 27, Kaospilot

Samarbejdet fungerede rigtig godt og der blev skabt stor tillid fra start, hvor Louise Marie og Nikoline var meget grundige i afdækning af vores behov, interesse for virksomheden, organisationen og deltagerne

Louise Marie & Nikoline ledte processen med stor gennemslagskraft og autoritet, funderet på deres stærke fagligheder og solide erfaring. De var i øjenhøjde og matchede de forskellige lederniveauer i formidlingen. Samtidig er de begge både effektive og meget behagelige at samarbejde med.

– Dorthe Dinesen, HR Chef, Tivoli

Dialogen forud for webinaret var båret af værdifuld sparring på både indhold og rammer, og i selve oplægget brændte Louise Marie virkelig igennem, selvom hun ikke var fysisk tilstede i rummet. Deltagerne på webinaret fandt oplægget indsigtsfuldt og lærerigt, og i den efterfølgende evaluering udtrykte flere også et stort ønske om at høre mere om arbejdet i et længere format.

 

 

Jeg har været yderst tilfreds med samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De har udvist en professionalisme og lydhørhed, som fra start til nu har gjort, at jeg har følt mig i særdeles trygge hænder. Her er tale om to personer med særdeles gode formidlingsevner og en evne til at få folk i rummet til at føle sig trygge. Uanset hvor vi har været i processen, har jeg ikke været bekymret for at stille dumme spørgsmål, hvilket er imponerende, givet emnet om diversitet og inklusion er så omfattende og kan være udfordrende. Vi har taget væsentlige skridt fremad i forhold til at blive klogere på vores arbejde med diversitet og inklusion samt hvilke handlinger, vi vil prioritere takket være samarbejdet med Inclusify.

“Efter at have rekrutteret mennesker til jobs de sidst 20 år troede jeg at jeg vidste ‘det meste’, men jeg har været overrasket over, hvor meget Louise Marie og Nikolines arbejde og input betød for processen. Det er klart pga. deres stærke faglighed.”

 

 

 

 

 

 

Man fornemmer med det samme, at Louise Marie og Nikoline ved rigtig meget om deres felt og har en stor passion, men er samtidig meget lyttende og åben overfor hvad man har brug for og hvad formålet med det enkelte event/workshop er og tilpasser derefter. Det giver en god sparring til at få ens ønsker konkretiseret og se nye perspektiver på hvad man kan og skal til et event/arrangement.

 

Both Nikoline and Louise Marie are very outgoing and likeable, and best of all they made sure that it was a safe space to voice ones concerns and issues. They came to the workshop with such great energy, they were very structured and they ensured that the process went well and that the end-product was usable. They have our warmest recommendations.

We must engage in open and honest conversations even if it’s uncomfortable, nuanced and concerns ’emotions’ and ‘individual experience’. We saw huge value in this and want to personally thank you for facilitating such difficult conversations.

Louise Marie og Nikoline er virkelig gode formidlere, der er både nærværende og personlige. Der er ingen tvivl om, at de begge har enormt stor viden på deres felt, og de formod at videregive en stor del af denne uden hverken at pakke det ind i teoritunge fagtermer eller tale ned til deltagerne. De åbnede op for nye perspektiver og efterlod deltagerne med en bevidsthed om, hvor og hvordan køn betyder noget i deres arbejdsliv – og lysten til at gøre noget ved det.

– Sara Ezban Grützmeier, Faglig konsulent, HK