Hvor skal virksomheden starte med D&I?

Hvordan tager vi temperaturen på arbejdspladsen ift. diversitet og inklusion?

En temperaturmåling afdækker dit arbejdsmiljø fra et diversitets- og inklusionsperspektiv. Dette er første skridt, hvis du ønsker at arbejde med diversitet og inklusion, men ikke ved, hvor din virksomhed skal sætte ind.

Det kan være, at virksomheden har manglende diversitet, udfordringer med rekruttering, fastholdelse, forfremmelse eller oplevelser med diskrimination på arbejdspladsen.

For at finde ud af, hvilke prioriterede indsatser, der er relevante, kontekstnære og dermed kan skabe ejerskab og højt engagement skal status quo kortlægges. Dette sker både kvalitativt og kvantitativt. 

En temperaturmåling er første skridt – en kortsigtet proces der fungerer som afsæt for for en længere proces mod bæredygtig forandring. 

Hvordan tages temperaturen på arbejdspladsen ift. diversitet og inklusion?

Processen består typisk af fire faser: 

  • I Fase 1 skal der indsamles sekundær data for at kunne påbegynde en kvalitativ for-undersøgelse. Sekundær data består f.eks. af indsigter eller arbejdspladsvurderinger. 
  • Fase 2 består af en omfattende kvantitativ undersøgelse, hvor en temperaturmåling bliver udført gennem et spørgeskema. Spørgeskemaet er udformet på basis af bl.a. den kvalitative for-undersøgelse. 
  • Dernæst bevæger vi os over i Fase 3, hvor analysen påbegyndes. Her identificeres fokusområder, hvor der er mulighed for at interagere om resultaterne. En kvalitativ undersøgelse igangsættes også for at kunne få dybere indsigter og forklaringer. På den måde kan både udfordringer og muligheder afdækkes i undersøgelsen. 
  • Fase 4 er den afsluttende evalueringsfase. Her er fokus på “hvad er næste skridt?”. Gennem en faciliteret workshop vil beslutningstagere blive guidet om implementering af temperaturmålingens resultater.  

Eksempel på temperaturmåling:

Hvad står jeg tilbage med?

Når vi har taget temperaturen på arbejdspladsen ift. diversitet og inklusion står du/I tilbage med en oversigt over:

  • Udfordringer
  • Muligheder og potentialer
  • En prioriteret liste med indsatsområder til næste skridt

Ønsker du at tage første skridt – temperaturen på din arbejdsplads ift. diversitet og inklusion? Så kontakt os her.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.