Ikke-kategoriseret

Hvad er ekskluderende adfærd og mikroaggressioner?

Mikroaggressioner er subtile, verbale eller non-verbale, kommentarer eller hverdagshandlinger, der bevidst eller ubevidst ekskluderer, nedgør eller underminerer modtageren (ofte en minoritetsgruppe/person). Begrebet er oprindeligt opfundet af den amerikanske psykiater Chester M. Pierce i 1970 til at beskrive handlinger eller kommentarer mod afroamerikanske borgere, der skabte hverdagsnedgørelse, også kaldet “casual degradation”.   Ekskluderende adfærd og mikroaggressioner er […]

Hvad er ekskluderende adfærd og mikroaggressioner? Read More »

Hvordan øger vi diversitet gennem rekruttering?

Rekruttering er essentiel for virksomheder, der ønsker at løfte diversiteten og skabe inkluderende arbejdsmiljøer. På mange arbejdspladser er rekrutteringsprocessen ofte statiske og uforandret gennem mange år: de samme jobopslag, sourcing platforme, kandidattests, interviewguides, interview personer, afslagskriterier mv. Hvis vi ønsker at tiltrække diversitet skal rekrutteringsprocessen gennemses med et D&I-blik, for at sikre at vi ikke

Hvordan øger vi diversitet gennem rekruttering? Read More »

Hvorfor er diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) vigtigt for arbejdspladsen?

Hvad er DEI – diversitet, ligestilling og inklusion? Vi taler om diversitet, ligestilling (equity) og inklusion (DEI) som aldrig før – på samfundsplan og i erhvervslivet. Det sker af flere grunde: Ud fra en erkendelse af at jagten på talenter aldrig har været større. At businesscasen for at skabe bedre og mere alsidige ansættelser aldrig

Hvorfor er diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) vigtigt for arbejdspladsen? Read More »

Lær mere om neurodiversitet

Neurodiversitet på arbejdspladsen handler ikke kun om inklusion og diversitet, det handler også om at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere kan trives og indfri deres fulde potentiale. Ved at anerkende og imødekomme forskellige neurologiske behov kan organisationer opnå større produktivitet, kreativitet og trivsel blandt deres medarbejdere. Neurodiversitet refererer til mangfoldigheden af det menneskelige sind

Lær mere om neurodiversitet Read More »

Lovgivning om kønsammensætning

Fra den 10. maj 2022 blev en ny lovændring (lov nr. 568) indført, der kræver, at danske virksomheder og finansielle institutioner tager skridt til lighed i kønsammensætning mellem mænd og kvinder i deres ledelsesorganer. Denne ændring sigter mod at skabe mere ligestilling og gennemsigtighed i virksomhedernes ledelsesstrukturer. Disse nye krav om kønsdiversitet gælder for alle

Lovgivning om kønsammensætning Read More »

Lær mere om ESG afrapportering

ESG (Environmental, Social, and Governance) repræsenterer et sæt kriterier, der vurderer, hvordan virksomheder eller organisationer påvirker og forvalter miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. Det er vigtigt at forstå, at ESG og bæredygtighed er tæt forbundet og komplementerer hinanden. Mens ESG fungerer som en metodologi til at operere og måle bæredygtighed, repræsenterer bæredygtighed selve visionen og

Lær mere om ESG afrapportering Read More »