Hvordan inkluderer man LGBTQIA+medarbejdere på arbejdspladsen?

Inklusion af LGBTQIA+medarbejdere er vigtigt, men mange danske arbejdspladser har lang vej igen for at nå i mål med inklusionen. Læs her, hvad man kan gøre for at skabe arbejdspladser, hvor LGBTQIA+personer trives.


Der er god grund til at sætte fokus på LGBTQIA+personers rettigheder og trivsel på arbejdspladsen. En undersøgelse viser nemlig, at danske arbejdspladser har lang vej igen for at få inkluderet LGBTQIA+medarbejdere. Ifølge undersøgelsen oplever størstedelen af de adspurgte LGBTQIA+personer diskriminerende situationer på arbejdspladsen. Samtidig svarer 46% af de adspurgte, at de ikke mener, at deres virksomhed gør nok for at fremme LGBTQIA+personers trivsel og inklusion.

Alle medarbejdere bør føle sig accepterede, respekterede og værdsatte på arbejdspladsen – uanset hvad deres seksuelle orientering og kønsidentitet er.


Når medarbejdere føler sig inkluderede og kan være autentiske og åbne om deres identitet, øges deres trivsel, engagement og psykologiske tryghed. Omvendt kan manglende inklusion og diskrimination have negative konsekvenser for medarbejderes mentale sundhed og arbejdsmoral.

Et fokus på inklusion på baggrund af personers køn eller/og seksuel orientering er et arbejdspladsfokus, selvom det for nogle kan virke som noget, der hører privatlivet til. Det skal også i høj grad være op til den enkelte person at vælge, hvad de ønsker at dele på arbejdspladsen. Men ønsker virksomheder at skabe arbejdspladser, hvor alle kan føle sig accepterede, respekterede og værdsatte, uanset hvem de er, og dermed høste fordelene ved diversitet og inklusion, så er der behov for at iværksætte konkrete tiltag for i højere grad at få inkluderet arbejdspladsens LGBTQIA+-medarbejdere. 

Vi har samlet nogle konkrete råd til, hvad man kan gøre for at skabe inkluderende arbejdspladser, hvor LGBTQIA+-personer trives:

Seks råd til at skabe arbejdspladser, der er inkluderende for LGBTQIA+personer: 

1. Konkrete initiativer

Iværksæt initiativer, der modarbejder diskrimination, ubevidste biases og mikroaggressioner. Inkluder LGBTQIA+medarbejderne i udarbejdelsen af initiativerne.


2. Inkluderende sprogbrug

Sæt fokus på inkluderende kommunikation og sprogbrug. Sørg for at bruge et kønsneutralt sprog i politikker og dokumenter, og giv medarbejderne mulighed for selv at indskrive deres pronominer i jeres systemer.


3. Kønsneutrale faciliteter

Lav kønsneutrale toiletter og omklædningsrum, så alle kønsidentiteter er velkomne overalt.


4. Equity-perspektiv

Anlæg et equity-perspektiv, og undgå generaliseringer. Spørg LBGTQIA+medarbejderne, hvad de har brug for. Husk, at én person ikke repræsenterer alle.


5. Fællesskaber og netværk

Skab grundlag for inkluderende kollegaskab og mulighed for netværk og fællesskab mellem LGBTQIA+medarbejdere.


6. Nultolerancepolitik

Hav en nultolerancepolitik over for diskriminerende handlinger rettet mod LGBTQIA+medarbejdere.


Vil du have rådgivning om, hvordan din virksomhed kan blive bedre til at inkludere LGBT+medarbejdere? Så kontakt os her:

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.

Logo | ATP.dk

Jeg må ærligt sige, at Louise Marie og Nikoline oversteg mine forventninger. De gik ind i rummet og i samtalen om privilegier, mikroaggressioner og ubevidste bias (som ellers kan være svær) med en ligefremhed og en lethed, der fik hele salen med. Det var tydeligt, at de har en høj faglighed, for de evnede at kommunikere svære koncepter på en helt enkel måde – som man kun kan, når det bygger på en dyb forståelse. Pointerne blev gjort nærværende og budskaberne forståelige. Som tilhører fik man en oplevelse af, at de var meget til stede, og at deres personlighed skinnede igennem. Det gav lyst til at lytte – og handle – efter deres anbefalinger. Deres tilgang, tilstedeværelse og humor var afvæbnende selv for salens kritikere.

Bird & Bird | International Law Firm

 

Samarbejdet med Louise Marie og Nikoline har været rigtig godt. Der har været en god dialog forud for forløbet, hvor de ikke kun var tålmodige med os, men også gode til at guide os i den rigtige retning i forhold til de mange muligheder for et samarbejde. Der var en stor forståelse for vores projekt vedr. en kick-off på vores D&I projekt. Både Louise Marie og Nikoline søgte at imødekomme medarbejderes spørgsmål til mulige handlinger og løsninger, med et budskab om at ord og italesættelse også er en handling. Det er tydeligt, at de er meget kompetente og har en kæmpe faglighed inden for deres område. Louise Marie og Nikoline er stærke til at formidle.

– Josefine Jarlmann, HR Specialist, Bird & Bird

Nikoline Nybo var utrolig professionel og inkluderende i sin approach og formåede at aktivere deltagere og skabe et rum for refleksion i momenter, som ellers var præget af envejskommunikation. Nikoline var omsorgsfuld og opmærksom i sin måde tage hånd om både publikum og talere på scenen og formåede her at skabe en behagelig stemning med plads til både grin, refleksion og nysgerrighed. På en meningsfuld og afbalanceret måde, bragte hun sig selv og sin viden i spil, både på scenen og i forløbet op til. I samarbejdet var Nikoline utrolig professionel, lyttende og velforberedt.

Helena Maria Jappa Stolt, Communications Coordinator, DCI

Louise and Nikoline delivered a high quality, content packed three days learning experiences that kept us all enrapt and engaged. We all left with a deeper understanding of the topic of DE&I and how to bring it into our work, a better way to communicate between us and with the people we engage with. This was made possible by their knowledge of the topic, but also their facilitation style, their presence and earnestness.

– Student Team 27, Kaospilot

Louise Marie Genefke besøgte os i Netværk med Ejerledere med et yderst kompetent oplæg, der udover at give os viden om diversitet og inklusion også udfordrede os på vores egne blinde vinkler, forforståelser og bias. Louise Marie kan gå tæt på, samtidigt med at der bliver ved med at være stor respekt for deltagernes verdensbillede. Det har i gruppen ført til en mere nuanceret forståelse af fordelene ved at arbejde med diversitet og inklusion.

– Lene Ørnstrøm, Netværksansvarlig

The workshop we had with Nikoline and Louise Marie from Inclusify exceeded my expectations. I had high wishes for the workshop, and I was not let down. It was wonderful to witness the way they facilitate together, creating a room with honestly, trust and respect. I felt that I could ask any question without being judged. They complemented each other really well and the way they shared the speaking parts made me feel really engaged. It is also very helpful to have two so different women talk about the topic of DE&I as I felt that I got a broader understanding through their different personal experiences.

– Federico Bortoletto, Team Leader Kaospilot

The collaboration with Nikoline and Louise Marie worked very well and it was clear from the beginning that they have a great passion and expertise within their field. They are both extremely energetic about the Diversity & Inclusion agenda and they took the time to listen to our point of departure for working with this agenda. They are thorough in their work and come with great professionality, experience and impact.  

I was amazed by their vast knowledge of the topic and still it did not make me feel scared or less in my knowledge, but rather it made me want to learn more about DE&I myself. The flexibility they brought to us was another wonderful aspect that I took away from their workshop. Taking our reflections into consideration at the end of the day, and making immediate adjustments made me feel seen and heard and improved the workshop even more. I left the three days with the urge to learn more, to do more and become an active part in making a change. It also directly influenced our group work as we created a role for a person responsible of DE&I in our project.

– Student Team 27, Kaospilot

Samarbejdet fungerede rigtig godt og der blev skabt stor tillid fra start, hvor Louise Marie og Nikoline var meget grundige i afdækning af vores behov, interesse for virksomheden, organisationen og deltagerne

Louise Marie & Nikoline ledte processen med stor gennemslagskraft og autoritet, funderet på deres stærke fagligheder og solide erfaring. De var i øjenhøjde og matchede de forskellige lederniveauer i formidlingen. Samtidig er de begge både effektive og meget behagelige at samarbejde med.

– Dorthe Dinesen, HR Chef, Tivoli

Dialogen forud for webinaret var båret af værdifuld sparring på både indhold og rammer, og i selve oplægget brændte Louise Marie virkelig igennem, selvom hun ikke var fysisk tilstede i rummet. Deltagerne på webinaret fandt oplægget indsigtsfuldt og lærerigt, og i den efterfølgende evaluering udtrykte flere også et stort ønske om at høre mere om arbejdet i et længere format.

 

 

Jeg har været yderst tilfreds med samarbejdet med Louise Marie og Nikoline. De har udvist en professionalisme og lydhørhed, som fra start til nu har gjort, at jeg har følt mig i særdeles trygge hænder. Her er tale om to personer med særdeles gode formidlingsevner og en evne til at få folk i rummet til at føle sig trygge. Uanset hvor vi har været i processen, har jeg ikke været bekymret for at stille dumme spørgsmål, hvilket er imponerende, givet emnet om diversitet og inklusion er så omfattende og kan være udfordrende. Vi har taget væsentlige skridt fremad i forhold til at blive klogere på vores arbejde med diversitet og inklusion samt hvilke handlinger, vi vil prioritere takket være samarbejdet med Inclusify.

“Efter at have rekrutteret mennesker til jobs de sidst 20 år troede jeg at jeg vidste ‘det meste’, men jeg har været overrasket over, hvor meget Louise Marie og Nikolines arbejde og input betød for processen. Det er klart pga. deres stærke faglighed.”

 

 

 

 

 

 

Man fornemmer med det samme, at Louise Marie og Nikoline ved rigtig meget om deres felt og har en stor passion, men er samtidig meget lyttende og åben overfor hvad man har brug for og hvad formålet med det enkelte event/workshop er og tilpasser derefter. Det giver en god sparring til at få ens ønsker konkretiseret og se nye perspektiver på hvad man kan og skal til et event/arrangement.

 

Both Nikoline and Louise Marie are very outgoing and likeable, and best of all they made sure that it was a safe space to voice ones concerns and issues. They came to the workshop with such great energy, they were very structured and they ensured that the process went well and that the end-product was usable. They have our warmest recommendations.

We must engage in open and honest conversations even if it’s uncomfortable, nuanced and concerns ’emotions’ and ‘individual experience’. We saw huge value in this and want to personally thank you for facilitating such difficult conversations.

Louise Marie og Nikoline er virkelig gode formidlere, der er både nærværende og personlige. Der er ingen tvivl om, at de begge har enormt stor viden på deres felt, og de formod at videregive en stor del af denne uden hverken at pakke det ind i teoritunge fagtermer eller tale ned til deltagerne. De åbnede op for nye perspektiver og efterlod deltagerne med en bevidsthed om, hvor og hvordan køn betyder noget i deres arbejdsliv – og lysten til at gøre noget ved det.

Sara Ezban Grützmeier

Faglig konsulent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.