Hvad er skandinavisk exceptionalisme?

Skandinavisk exceptionalisme, også kendt som nordisk exceptionalisme, er en bias, som næsten alle i Danmark har. Bliv klogere på begrebet her, og læs, hvad vi kan gøre for at komme det til livs.

I Skandinavien tror vi, at vi er exceptionelle til det meste. Det gælder også ligestilling mellem kønnene. Denne opfattelse ligger i vores kulturelle narrativ og fortælling om det at være dansker, nordmand eller svensker. Og det er det, vi kalder skandinavisk (eller nordisk) exceptionalisme.

Inden for samfundsvidenskaben bliver begrebet “Scandinavian “Exceptionalism” også brugt til at beskrive det særlige ved de nordiske velfærdsmodeller. Men i denne sammenhæng knytter begrebet sig til de kulturelle idéer, vi har om os selv og Skandinaviens forhold til fællesskab, ligestilling og seksuel frigørelse

Skandinavisk exceptionalisme er en ubevidst bias, som de fleste af os i Skandinavien har. Vi er altså ikke bevidste om, at vi har en stereotyp opfattelse af, at vi på flere områder er bedre end andre i kraft af, at vi er fra Skandinavien.

Hvilke konsekvenser har det?

Denne bias kommer med nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Den skandinaviske exceptionalisme betyder, at vi helt ubevidst har fordomme og forventninger til både os selv og bestemte mennesker eller grupper, og det kan være en barriere for ligestilling, lige muligheder og ligeværd. 

Den skandinaviske exceptionalisme er en dørstopper for arbejdet med ligestilling – for hvorfor skal vi gøre noget ved ligestillingen, hvis vi ikke mener, at det er et problem? Det betyder, at når vi som skandinavere bliver præsenteret for data og statistikker, der viser, at vi faktisk har lang vej igen til kønsligestilling, så skurrer det ved vores opfattelse af os selv som ligestillede og frisindede. Den slags data kunne for eksempel være The Global Gender Gap Index, som viser, at Danmark i 2023 kun ligger på en 23. plads, når det kommer til ligestilling mellem kønnene.  

Den skandinaviske exceptionalisme er en af grundene til, at vi ofte møder modstand, når vi snakker om ligestilling – fordi vi tror, at vi allerede er ligestillede.


Hvordan gør man op med den skandinaviske exceptionalisme?

1. Lyt

Lyt, når du føler, at din forståelse af et samfundsaspekt bliver udfordret. Husk, at du også selv er påvirket af skandinavisk exceptionalisme.


2. Faktatjek

Hvis du er tvivl om noget eller ikke tror på en andens argument, så tjek op på det. Vær nysgerrig i stedet for blot at stoppe samtalen, fordi dine egne overbevisninger bliver udfordret. 


3. Tag snakken

Giv dig altid tid til at tage snakken. Det kan virke, som om vi ikke kommer nogen vegne, men det gør vi! Hav modet til at udfordre andre, der også er påvirket af den skandinaviske exceptionalisme.

Vil du have rådgivning om, hvilke tiltag din virksomhed kan sætte i værk for at skabe mere kønsligestilling? Så kontakt os her:

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.