Hvad indebærer EU-lovgivning om kønsbalance i bestyrelser?


Hvad betyder EU-lovgivningen om kønsbalance i bestyrelser og hvem er omfattet?

EU arbejder på at opnå en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelser i børsnoterede selskaber. D. 7. juni 2022 nåede Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet til enighed om en ny EU-lovgivning, der skal fremme kønsbalance i bestyrelser i børsnoterede selskaber.

Dette betyder, at senest i 2026 bør 40 % af børsnoterede selskabers menige bestyrelsesposter eller 33 % af deres menige og ledende bestyrelsesposter besættes af personer af det underrepræsenterede køn.

Ligestilling i bestyrelser halter

End ikke hver anden af de omkring 1.600 største danske virksomheder én kvinde i bestyrelsen i følge en undersøgelse fra 2018 udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og Analyse & Tal.

Kun 101 af de 1.595 største danske virksomheder har opnået en 40/60 % kønsfordeling i bestyrelseslokalet. Opnås en repræsentation af det underrepræsenterede køn på 40 % mindskes minoritetsadfærd, antagelser om tokenisme og muligheden for ubevidste biases.

Det bliver ikke forbudt at have under 40% af det underrepræsenterede køn

Men det betyder nye forpligtelser for virksomheden:

  • Indførelsen af klare, neutralt formulerede og på forhånd fastsatte kriterier for rekruttering, der skal sikre gennemsigtighed og forhindre ubevidste bias i rekrutteringsprocessen.

  • Give kandidater af det underrepræsenterede køn forrang, hvis en kandidat af hvert køn er lige kvalificerede, hvilket både tilgodeser kompetencer og øger kønsligestilling.

  • Årlig rapportering af kønsfordeling og handlingsplan til myndighederne. (OBS. Mulighed for fravigelse af krav i selskaber med mindre end 10 % af et køn i hele selskabet)

  • Staten fastsætter sanktioner for selskaber, der ikke følger procedurerne fx. bøder eller annullering af udnævnelser.

For at sikre, at kønsbalance i bestyrelser ikke blot bliver performativt, og dermed ikke bæredygtigt, skal vi se på organisationen som en helhed og skabe løsninger, der er rodfæstet i organisationens kultur og værdier.

Hvordan sikres kønsbalance i bestyrelser, der ikke bare er performativt?

  1. Gennemse rekrutteringsprocessen for ubevidste biases. Rekrutteringsprocessen kan være fyldt med uhensigtsmæssige fordomme, antagelser og forventninger, hvilket spænder ben for kønsbalance – både ift. jobopslag, sourcing, interviews og udvælgelse.

  2. Gentænk bestyrelsesformat- og idealer. Kvinderne er der – og de vil gerne være med i bestyrelser. Men for at kunne appellere til øget kønsdiversitet bør vi gentænke format og idealer for bestyrelsesmøder og forestillingens om de ideelle kandidater.

  3. Lav en handleplan og forankr indsatsen i strategien. Kønsbalance bør være et strategisk mål for alle virksomheder. Understøttet af bl.a. FN’s Verdensmål 5, 8 og 10 og forskning, der viser fordelene ved kønsdiversitet, bør diversitet og inklusion være en del af virksomhedens strategi på linje med andre strategiske indsatser ift. bæredygtighed og forretningsudvikling.

  4. Foretag en temperatur-måling. Har I svært ved at fastholde eller forfremme diversitet? Så kan I med fordel undersøge, hvilke organisatoriske barrierer, der står i vejen. Dette kræver en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, der kan kortlægge status quo og sikre relevante og kontekstnære løsninger – og sikrer inkluderende arbejdsmiljøer, hvor vi kan høste fordelene ved diversitet.

Vil du have støtte til at øge kønsbalance i bestyrelser? Kontakt os her.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.