Hvad er unconscious bias eller ubevidste bias?


Der findes flere end 180 former for unconscious bias – også kaldet ubevidste fordomme. Begrebet dækker over situationer, hvor man træffer beslutninger på baggrund af tidligere erfaringer og stereotype forestillinger, som man selv er ubevidst om, at man har.

Derfor eksisterer og skabes de helt uden for ens egen kontrol – det er nemlig hjernens autopilot, der hjælper dig med at kategorisere og gøre verden lettere at navigere i. Selvom biases gør det nemmere for os at være i verden kommer de med nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Vi forventer nemlig ubevidst bestemte ting af eller har fordomme om bestemte mennesker eller grupper grundet karaktertræk (køn, alder, etnicitet mv.), hvilket kan være en barriere for ligestilling, lige muligheder og ligeværd.

Vi er alle styret af bias – f.eks. når vi rekrutterer og forfremmer medarbejdere. Der findes flere eksempler på, hvordan vores bias har betydning for vurderingen af kvinder og mænds kompetencer og præstationer i arbejds-sammenhænge. Det mest velkendte og veldokumenterede handler om, at mænds arbejde systematisk vurderes højere end kvinders.

3 gode råd til at komme unconscious bias til livs!

Vi kan ikke nødvendigvis slippe af med bias, men ved at blive bevidst om at de findes, kan vi minimere deres påvirkning af vores adfærd og beslutninger. Der er mange måder hvorpå man kan håndtere de ubevidste fordomme. Her får du tre gode bud: 

1. Bliv bevidst om dine biases

Du kan faktisk godt lære at skabe bevidsthed omkring de stereotypificeringer du skaber via dine bias. En metode til at gøre det på er ved at lære at stille dig selv nogle reflekterende spørgsmål i forskellige kontekster. Du kan f.eks. spørge dig selv: “Hvis hun var en mand, havde jeg så lyttet mere til idéen?” eller “Hvis hun var en mand, havde jeg så afbrudt hende mindre?”. På den måde kan du træne din hjerne til at reflektere over dine stereotypificeringer når de opstår.

2. Skab konsistente processer

Struktur skaber adfærd i organisationer. Derfor kan det betale sig at skabe konsistente strukturer i måden hvorpå jeres processer realiseres. I sidste ende resulterer konsistente strukturer i adfærdsmønstre med færre bias. Overvej f.eks. anonymisering af navne og billeder ved første led i jeres rekrutteringsproces. Anonymisering er nemlig en måde hvorpå man kan skabe en konsistent struktur som kan bremse bias når, og før, de opstår.

3. Læs, lær og lyt

Ubevidste fordomme trives med manglen på information. Vi undgår ofte det, vi ikke forstår, og den bedste måde at løse dette på er ved at blive informeret ved aktivt at lære om det der kan virke fremmede for en. Fokusere derfor på at videndele og fejre diversitet på arbejdspladsen. På den måde danner vi modbeviser for vores egne stereotypificeringer, hvilket på sigt kan reducere virkningen af ubevidste bias.

Ønsker du rådgivning om, hvordan din virksomhed konkret kan komme unconscious bias til livs, så kontakt os i dag.

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.