Mål på diversitet ved hjælp af dashboards

Hvad er et D&I dashboard?

Dashboards er et visuelt ledelses, dataværktøj, som muliggør en virksomhed og dens medarbejdere til at forstå rådata relateret til KPI’er og andre målestandarder på en letforståelig måde.

Det er den mest effektive måde at spore flere datakilder, fordi det fremsætter en central position for virksomheder til at kontrollere og analysere performance. En fordel ved at bruge dashboard er, at det kan tilpasses specifikke behov. Det vil sige, at en virksomhed kan implementere dashboards til forskellige formål f.eks. for den samlede organisation, forskellige afdelinger eller specifikke processer. 

Det er vigtigt at pointere, at der er intet rigtigt svar på, hvordan et dashboard skal bruges. Dashboards behandler ikke det samme formål, hvorfor det er vigtigt for virksomheder at definere hvilke KPI’er de vil spore og hvorfor, før det implementeres. 

Hvorfor skal din virksomhed visualisere data i et dashboard?

Mange virksomheder bruger forskellige services til at spore rådata relateret til KPI’er og nøgletal, hvilket tager tid og ressourcer for at kunne kontrollere og analysere optimalt. Det smarte ved et dashboard er, at det samler al virksomhedens rådata i visuelle tabeller og diagrammer, som er let forståeligt for alle. Med andre ord, du skal ikke være analytiker for at bruge og forstå et dashboard!

Fordele ved at bruge et dashboard

Data, der er til at forstå
Dashboards er brugbare, fordi de visualiserer information på en måde, som er forståelig for alle. Et effektiv dashboard design anvender f.eks. farver og symboler til at fremhæve de vigtigste pointer identificeret fra rådata. Det giver medarbejdere mulighed for at hurtigt scanne et dashboard and dermed få den information, som de har brug for, uden at de skal igennem adskillige dokumenter, e-mails og webservices. 

Sæt måltal, følg udviklingen og opdag “huller”
I virksomhedens diversitet- og inklusionsstrategi er det (forhåbenligt) nedsat nogle måltal for fx. repræsentation af køn i ledelseslag eller blandt medarbejdere. Her kan dashboardet hjælpe dig med at se udvikling og vækst samt eventuel turnover og talent-tab, hvilket kan give en indikation af, hvor virksomheden skal sætte ind ift. at øge diversiteten.

Effektiv rapportering
Der er flere grunde til, hvorfor rapportering ofte bliver håndteret sidst på måneden – f.eks. at det tager tid og ressourcer. Dette kan du undgå ved at opsætte et dashboard, fordi den automatisk producerer rapporter baseret på den rådata, der indsamles i løbet af måneden. Det sparer ikke kun tid for en virksomhed, men det optimerer også dens performance i realtid. 

Vil du gerne have hjælp til at implementere dashboards i din virksomhed, så kontakt os for her!

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.

Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.