Hvordan håndteres konflikter på arbejdspladsen?

Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige. Derfor stiller vi skarpt på, hvordan du bedst muligt håndterer de konflikter, der måtte opstå i dit arbejdsliv. Selvom vi tror, at vi er gode til at være konstruktive, når konflikten melder sig, viser det sig ofte, at de greb, vi bruger, er mere eskalerende end nedtrappende ​​– på trods af vores gode intentioner.

Når medarbejdere med diverse baggrunde, arbejdstilgange og prioriteringer skal arbejde sammen, kan der hurtigt opstå konflikter – især hvis uenighederne ikke gribes og håndteres, inden de eskalerer. 

Ofte handler det ikke kun om indholdet af uenigheden, men også om måden, vi får sagt tingene på, og de signaler, vi sender med vores kropssprog – og det kan være med til at eskalere konflikten. Konflikter kan påvirke arbejdsmiljøet og nedsætte arbejdsglæden. Derfor er det så vigtigt, at vi lærer at håndtere konflikterne bedst muligt, når de opstår.

Ofte opstår der konflikter på arbejdspladsen, når…

 • personlige og professionelle forskelligheder clasher. Forskellighederne kan eksempelvis være alder, køn eller baggrund.  
 • medarbejdernes behov ikke bliver mødt.
 • rollefordelingen er uklar. 
 • ledelsen er mangelfuld eller ikke fungerer. 
 • kommunikationen ikke fungerer, og der derfor opstår misforståelser.  
 • medarbejderne har modstridende mål og arbejdsmetoder

Konflikterne kan komme til udtryk som mikroaggressioner, fornærmelser, modarbejdelse, vredesudbrud eller mobning. Det kan resultere i mistrivsel, stress og ubehag for de involverede medarbejdere.

Konflikter kan påvirke arbejdsmiljøet og nedsætte arbejdsglæden. Derfor er det så vigtigt, at vi lærer at håndtere konflikterne bedst muligt, når de opstår.

5 gode råd til at håndtere konflikter på arbejdspladsen:

 1. Sæt ind, inden konflikten eskalerer – gå i dialog med din kollega, lige så snart uenigheden opstår, så I kan snakke om tingene og finde en fælles løsning, inden det eskalerer. 

 2. Lyt til modparten – gå til konflikthåndteringen med et åbent sind, og prøv at sætte dig i den andens sted. Hav respekt for, at I er forskellige, og at der skal være plads til jer begge på arbejdspladsen, også selvom I ikke altid er enige. 

 3. Vær konstruktiv – det handler ikke om skyld og uskyld, men om at finde en fælles løsning på konflikten. Husk, at det ikke gælder om at få ret, men om at blive klogere på den andens synspunkter, så du bedre kan forstå, hvorfor hun/han handler og mener, som vedkommende gør. 

 4. Tænk over dit sprog – hold altid personen og sagen adskilt. Bevar en god tone, og sørg for ikke at være anklagende. Spørg i stedet nysgerrigt ind til modpartens syn på sagen, og forklar dine egne bevæggrunde. På den baggrund kan I sammen finde en løsning, der fungerer for jer begge.

 5. Følg op – aftal et tidspunkt, hvor I igen snakker sammen og følger op på, om den fælles løsning fungerer i praksis for begge parter.

Som sagt, konflikter er uundgåelige – specielt i arbejdsmiljøer præget af diversitet og med høj psykologisk tryghed. Derfor kan konflikter også være positive og konstruktive for udviklingen af organisationen eller medarbejdernes trivsel.


Har din virksomhed brug for rådgivning til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø med plads til at håndtere de konflikter, der måtte opstå? Så kontakt os her. 

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.

Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.