Hvad er refleksiv ledelse?

Refleksiv ledelse handler principielt om at have mod til at tænke. Med andre ord handler det om at blive en refleksiv praktiker, der kan analysere og kritisk vurdere egen praksis før, under og efter. Men hvorfor egentlig? Hvilke problemer kan refleksiv ledelse være løsningen på? Her får du fem bud:

Fem bud på hvordan man driver refleksiv ledelse

Kompleksitet

Ofte står organisationer overfor at skulle håndtere såkaldte “wicked problems”; dvs. socialt, politisk og teknisk komplicerede opgaver, der ikke kan formuleres og løses definitivt med entydige mål og midler. Der er derfor et behov for en form for ledelse, der kan forstå og håndtere kompleksiteten og give plads til en åben og afsøgende problemløsningsproces.

Kakofoni

I komplekse organisationer er der ofte mange hensyn at tage.  Der kan derfor ofte være forskellige værdiorienteringer, rationaler eller koder, der støder sammen f.eks. vægtningen af effektivitet vs. kvalitet, udvikling vs. drift, reguleret styring vs. selvstyring osv. Kompleksiteten stiller således krav om at skabe polyfoni ud af kakofonien: at orkestrere flerstemmigheden og håndtere forskellige stemmer fra hinanden ved kontinuerligt at regulere og prioritere ud fra velovervejet efter- og omtanke.

Kapabilitet

I nutidens organisationer findes der ofte en performancedrevet kultur, hvor alt og alle måles ud fra præstationer og ydeevne. Her er forventningen, at kapabiliteten øges, da vi skal kunne klare mere for mindre. Det stærke fokus på resultat og effekt stiller krav om konstant at beregne og afregne, hvordan, hvorfor og hvornår vi gør, som vi gør. Her er håbet, at øget refleksion fører til bedre handlinger – handlinger der fører til bedre og billigere problemløsning. 

Kontingens

Refleksiv ledelse er desuden nødvendig i en verden, hvor hastighed erstatter varighed, hvor intet længere er sikkert, og hvor alt principielt er muligt. I en tid hvor alt konstant forandre sig bliver refleksiv ledelse således en form for risikovillig ledelse, der tør tænke anderledes og invitere til innovative overskridelser af det kendte.

Kalendertid

I hverdagens travlhed er det vanskeligt, men væsentligt at stoppe op og tænke sig om en ekstra gang. En tænkepause – så fejl kan undgås og innovativ udvikling kan sikres. Refleksiv ledelse giver mere tid til ledelse – ikke blot tid til at lede, men også tid til at tænke over, hvordan der ledes.

Hvad kan du gøre for at drive refleksiv ledelse?

Så hvilke konkrete vaner kan du øve dig på for at udvikle færdigheder i refleksiv ledelse? Her får du tre konkrete strategier, du kan tage i brug med det samme.

3 konkrete strategier på hvordan du kan drive refleksiv ledelse

1. Giv dig tid til reflekterende journalføring

Brug ti minutter om dagen – eller blot ti minutter om ugen – til at begynde med. Gør gerne brug af et fast skabelon til at skrive din oplevelser ned. En struktureret tilgang vil nemlig hjælpe dig med at undgå rumination.

2. Find en kollega – og udveksle erfaringer

Det kan være nogen, der sidder i en lignende rolle. Giv dig tid til at sidde ned og udveksle nye oplevelser og erfaringer sammen, udforsk forskellige muligheder og ideer og udvikle indsigt. At udveksle erfaringer kan tilføje et nyt perspektiv, som du ikke selv havde overvejet.

3. Stil reflekterende spørgsmål

Som leder er en del af din rolle at give feedback til dit team. Men prøv at holde lidt igen med rådgivningen og brug i stedet spørgsmål, der hjælper dit team med at udvikle deres egne indsigter. Eksempler på reflekterende spørgsmål kunne være: Hvad skete der? Hvorfor føler du sådan? Hvorfor tror du, det skete sådan? Hvor meget ligner denne situation andre problemer, du før er stødt på? Hvordan kunne du have gjort tingene anderledes?

Har du eller din organisation brug for konkrete værktøjer til at drive refleksiv ledelse, så kontakt os her!

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.