Hvad er stress?


Hvad er stress – og hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen?

Ordet ‘stress’ kommer af latin og betyder “at stringere”. At stramme – eller snøre – til. Kort fortalt opstår stress, når vi mennesker efter en belastning ikke når at restituere, før vi kastes ud i den næste kraftanstrengelse. Vi er altså alle bare mennesker, og ingen kan holde til at være “på” hele tiden. 

Forskning viser, at dét der virkelig kan virke forebyggende mod stress er strukturelle indgreb såsom at topledelsen bakker op, at organisationer har en gennemarbejdet og ajourført stresspolitik, at hele organisationen tager et medansvar, at arbejdet skal være meningsgivende, at man skal have ressourcer nok til at løse opgaverne, at der skal være trygt, og at der skal være klare roller osv. 

Vi har samlet 3 konkrete råd som kan hjælpe med at forebygge stress på arbejdspladsen: 

3 gode råd til at forebygge stress på arbejdspladsen

Gennemtænk opgaver og krav

Priotier arbejdsopgaverne og kravene, så de passer med den tid og de ressourcer, der er til rådighed.

Giv plads til restitution

Italesæt og realisér, at medarbejderne har mulighed for restitution: pauser i løbet af dagen; holde fri fra mails og sms i fritiden; opfordring til at få nok søvn og motion. 

Lav en klar forventningsafstemning

Jeres arbejdsplads skal være gennemsyret af en klar forventningsafstemning. Det skal være tydeligt, hvad ledelsen forventer af den enkelte medarbejder, af grupper af medarbejdere, og hvad medarbejerne forventer af hinanden.

Har du brug for konkret rådgivning for at fremme en inkluderende arbejdsplads med tydelige forventninger, så tøv ikke med at kontakte os!

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.