Making diversity count

I samarbejde med dig skaber vi konkrete og implementerbare løsninger inden for inklusion og diversitet, så din virksomhed forbliver attraktiv for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Vil du gøre din virksomhed endnu mere attraktiv?

Kravene til hvad virksomheder skal kunne er mange og forventningerne til at håndtere diversitet og inklusion på arbejdspladsen bliver konstant større.

Sammen afdækker vi jeres muligheder for arbejdet med diversitet og inklusion og skaber implementerbare løsninger tilpasset virksomheden. Hermed øges din virksomheds attraktivitet og performance for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Løsninger

Kom godt fra start i arbejdet med diversitet og inklusion i din virksomhed. Der findes ikke en masse lette løsninger, men vi kan med vores erfaringer og faglige kompetencer skabe overblikket og afdække de løsninger, der er bedst i jeres konkrete situation. 

Lad os hjælpe jer med at skabe overblik og afdække jeres muligheder for at skabe strategier og processer med et afsæt i EED&I. Udforsk hvilke områder Inclusify arbejder med her.

Tiltrækning og rekruttering

Ønsker jeres virksomhed at tiltrække og rekruttere en mere mangfoldig gruppe af talenter for at sikre øget performance og innovationskraft, bedre arbejdsmiljø og økonomisk vækst? 

Udvikling og fastholdelse

Er det en prioritet for jeres virksomhed ikke blot at tiltrække, men også at udvikle og fastholde en diversitet af talenter? Dette fokus er bl.a. med til at skabe grundlaget for en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, som er en vigtig faktor i medarbejderes tilfredshed med både karriere og arbejdsliv.

Ledelse og forfremmelse

Forandring er et ledelsesansvar. Derfor er det også vigtigt at opøve ledelseskompetencer til at opdyrke inkluderende arbejdsmiljøer, hvor diverse talenter kommer i spil i arbejdet og i beslutningsprocesser. Med andre ord skabe et arbejdsmiljø med plads til forskellighed. Det er der nemlig mange fordele ved. 

Inkluderende arbejdsmiljø

Dét at skabe et inkluderende arbejdsmiljø er både krævende og komplekst. Det er vigtigt have en forståelse for de udfordringer vi står overfor, når vi skal skabe trygge og inkluderende arbejdsmiljøer. Det dækker bl.a. en forståelse for sexchikane og krænkelser på arbejdspladsen, som er et aktuelt problem i mange danske virksomheder.

Vores tidligere samarbejdspartnere

   

 

 

 

Efter at have rekrutteret mennesker til jobs de sidst 20 år troede jeg at jeg vidste ”det meste”, men jeg har været overrasket over, hvor meget Louise Marie og Nikolines arbejde og input betød for processen. Det er klart pga. deres stærke faglighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Man fornemmer med det samme, at Louise Marie og Nikoline ved rigtig meget om deres felt og har en stor passion, men er samtidig meget lyttende og åben overfor hvad man har brug for og hvad formålet med det enkelte event/workshop er og tilpasser derefter. Det giver en god sparring til at få ens ønsker konkretiseret og se nye perspektiver på hvad man kan og skal til et event/arrangement.

 

Both Nikoline and Louise Marie are very outgoing and likeable, and best of all they made sure that it was a safe space to voice ones concerns and issues. They came to the workshop with such great energy, they were very structured and they ensured that the process went well and that the end-product was usable. They have our warmest recommendations.

We must engage in open and honest conversations even if it’s uncomfortable, nuanced and concerns ’emotions’ and ‘individual experience’. We saw huge value in this and want to personally thank you for facilitating such difficult conversations.

Louise Marie og Nikoline er virkelig gode formidlere, der er både nærværende og personlige. Der er ingen tvivl om, at de begge har enormt stor viden på deres felt, og de formod at videregive en stor del af denne uden hverken at pakke det ind i teoritunge fagtermer eller tale ned til deltagerne. De åbnede op for nye perspektiver og efterlod deltagerne med en bevidsthed om, hvor og hvordan køn betyder noget i deres arbejdsliv – og lysten til at gøre noget ved det.

Sara Ezban Grützmeier

Faglig konsulent

Få ny viden

I Inclusify tror vi på, at viden er vejen frem! Ønsker du at blive klogere på diversitet og inklusion kan du med fordel dykke ned i mange af vores artikler her eller se et udpluk nedenfor.

Hvad er et inkluderende arbejdsmiljø?

Et inkluderende arbejdsmiljø er kendetegnet ved en bekræftende kultur, som ikke giver plads til hverken bias, diskrimination eller ulige muligheder. Et inkluderende arbejdsmiljø fejrer i stedet diversitet og dens rolle …
Læs mere

Følg os på: