Hvad er et inkluderende arbejdsmiljø?

Et inkluderende arbejdsmiljø er kendetegnet ved en bekræftende kultur, som ikke giver plads til hverken bias, diskrimination eller ulige muligheder. Et inkluderende arbejdsmiljø fejrer i stedet diversitet og dens rolle i organisationens succes. Et inkluderende arbejdsmiljø foregiver ikke, at alle er ligestillet, men anerkender i stedet forskelle og systematisk differentiering ved at tage ansvar gennem skabelsen af lige muligheder for alle.