Skab arbejdspladser med inklusion af personer med handikap

Hvorfor tale om handikap?

15% af verdens befolkning lever med et form for handikap – synlige eller usynlige – men meget ofte er handikap et tabu-belagt emne på arbejdspladsen.

❌ 30% af medarbejdere på en arbejdsplads har et handikap (Coqual, 2016)

❌ 13% af medarbejdere har synlige handikap

❌ 62% har usynlige handikap


Synlige og usynlige handikap

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, men mange mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige handicap møder i deres hverdag, simpelthen fordi udfordringerne ikke er synlige.

Personer med handikap oplever diskrimination på arbejdspladser

Dette kan være, at den fysiske indretning ikke er egnet til dem eller mikroaggressioner (subtile kommentarer eller handlinger) fra kolleger fx. nedladende sprog, negligering af kompetencer, ignorering mv.

Denne form for diskrimination kaldes ‘ableism’

“Discrimination action against people based on the physical ability of their body, especially against people with disabilities in favour of people who are not disabled.”

Disabled World

Én af grundene er, at vi ikke har lyst til at erkende, at vi er forskellige og oplever verden forskelligt. Vi er vokset op i en forestilling om lighed og tør ikke addressere, at vi måske faktisk ikke er lige. Derfor har vi en tendens til at neutralisere forskelligheder, fremfor at fremhæve dem og dermed kunne arbejde for at skabe inkluderende arbejdspladser.

Hvad kan vi gøre for at skabe inkluderende arbejdspladser, hvor personer med handikap trives?

  • En equity-tilgang: Anerkend, at alle har brug for noget forskelligt for at have lige muligheder.
  • Intern kommunikation: Brug kanaler og platforme til at kommunikere, at alle personer, herunder personer med handikap, er velkomne og respekterede.
  • Inkludér personer med handikap i løsninger ift. arbejdsmiljø og den fysiske arbejdsplads’ indretning

Portrait of Nikoline on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a denim high-neck dress and silver hoop earrings.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Portrait of Louise Marie on a black background. She is facing the camera straight on and wearing a red v-neck jumpsuit.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.