Skab arbejdspladser med inklusion af personer med handicap

Hvorfor tale om handicap?

15% af verdens befolkning lever med et form for handicap – synlige eller usynlige – men meget ofte er handicap et tabu-belagt emne på arbejdspladsen.

❌ 30% af medarbejdere på en arbejdsplads har et handicap (Coqual, 2016)

❌ 13% af medarbejdere har synlige handicap

❌ 62% har usynlige handicap


Synlige og usynlige handicap

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, men mange mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige handicap møder i deres hverdag, simpelthen fordi udfordringerne ikke er synlige.

Personer med handicap oplever diskrimination på arbejdspladser

Dette kan være diskrimination i form af mikroaggressioner (subtile kommentarer eller handlinger) fra kolleger fx. nedladende sprog, negligering af kompetencer, ignorering mv.

Mange arbejdspladser er ikke fysisk indrettet til personer med bestemte former for handicap fx. storrumskontorer med meget larm, manglende elevatorer, ingen eller få støttemuligheder til fx. oplæsning af tekst mv.

Denne form for diskrimination kaldes ‘ableism’

“Discrimination action against people based on the physical ability of their body, especially against people with disabilities in favour of people who are not disabled.”

Disabled World

Én af grundene er, at vi ikke har lyst til at erkende, at vi er forskellige og oplever verden forskelligt. Vi er vokset op i en forestilling om lighed og tør ikke addressere, at vi måske faktisk ikke er lige. Derfor har vi en tendens til at neutralisere forskelligheder, fremfor at fremhæve dem og dermed kunne arbejde for at skabe inkluderende arbejdspladser.

Hvad kan vi gøre for at skabe inkluderende arbejdspladser, hvor personer med handicap trives?

  • En equity-tilgang: Anerkend, at alle har brug for noget forskelligt for at have lige muligheder.
  • Intern kommunikation: Brug kanaler og platforme til at kommunikere, at alle personer, herunder personer med handikap, er velkomne og respekterede.
  • Inkludér personer med handicap i løsninger ift. arbejdsmiljø og den fysiske arbejdsplads’ indretning

Vil du vide, hvordan du skaber en inkluderende arbejdsplads med plads til forskellighed? Kontakt os her.

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.