Hvordan ved man, hvor virksomheden skal sætte ind i forhold til D&I?

Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed skal komme i gang med at arbejde med diversitet og inklusion? En temperaturmåling kan være første skridt til at komme i gang med arbejdet. Læs med her for at blive klogere på, hvad en D&I-temperaturmåling er, hvilke parametre vi måler på, og hvad I får ud af temperaturmålingen.

Medarbejdertrivsel bliver (heldigvis) i højere grad en del af virksomhedens interne undersøgelser, men ofte er spørgsmål om diversitet, inklusion og ligestilling udeladt eller reduceret til få spørgsmål, hvilket oftest ikke giver nok indsigt til at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag til at lave de rette D&I-indsatser- og initiativer. Derfor er det første skridt i arbejdet med D&I en temperaturmåling af arbejdsmiljøet i forhold til inklusion.

Hvad er en D&I-temperaturmåling?

Der findes ingen one size fits all-løsning, når det kommer til diversitet og inklusion. Hvad der fungerer for andre virksomheder har ikke nødvendigvis samme effekt i din – for D&I handler om at skabe kontekstrelevante indsatser for netop de (unikke) mennesker, der arbejder i organisationen.

En temperaturmåling afdækker din virksomheds arbejdsmiljø fra et diversitets- og inklusionsperspektiv. Det kan være første skridt, hvis I gerne vil i gang med at arbejde med diversitet og inklusion, men ikke ved, hvor I skal sætte ind. 

Udbyttet af en temperaturmåling er en kortlægning af jeres D&I-muligheder og -udfordringer og resulterer i identifikationen af, hvilke prioriterede indsatser der er relevante for netop jer ud fra jeres nuværende situation. Det kan for eksempel være, at virksomheden har udfordringer med rekruttering, fastholdelse eller forfremmelse, har manglende diversitet eller oplever diskrimination på arbejdspladsen. 

Temperaturmålingen kan udføres både kvalitativt og kvantitativt, men vi anbefaler en kombination. Det er en kort proces, der fungerer som afsæt for en længere proces mod bæredygtig forandring i virksomheden. 

Hvad får I ud af temperaturmålingen?

Temperaturmålingen resulterer i en rapport eller en præsentation af de muligheder og udfordringer, vi ser i virksomheden i forhold til arbejdet med diversitet og inklusion. Så det er et godt sted at starte, hvis I har brug for et solidt beslutningsgrundlag for jeres indsatser.

Vi sørger altid for, at mulighederne repræsenterer et bredt spektrum af implementeringsgrader – nogle løsninger kan I gå i gang med med det samme, og nogle tager længere tid at implementere. Vi tager også altid højde for virksomhedens ressourcer i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. 

Når vi har taget temperaturen på arbejdspladsen ift. diversitet og inklusion, får I: 

  1. Et unikt indblik i medarbejdernes (og ledernes) oplevelser af arbejdsmiljøet ift. inklusion
  2. Rådgivning og en prioriteret liste med indsatsområder og konkrete implementerbare løsninger, initiativer og indsatser, der hjælper jer med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø
  3. En oversigt over udfordringer, muligheder og potentialer 
  4. Hjælp til at implementere de nye initiativer
  5. Sparring og støtte af os under hele processen – vi hjælper også meget gerne med at opstarte implementeringen af de nye initiativer på baggrund af rapporten 

Hvad måler vi på? 

Når vi laver temperaturmåling, bliver indholdet altid skabt i samarbejde med virksomheden. Vi kan fx. afholde en række kvalitative forinterviews for at identificere temaer, sprogbrug og andre relevante forhold for netop jer. Vi indsamler også data om organisationen, fx om værdigrundlaget, formaliserede processer og politikker, der kan bidrage til undersøgelsens indhold. På denne måde sikrer vi, at spørgsmålene er relevante for netop jer. 

Typisk vil de overordnede områder være:

  1. Processer: Her er fokus på de interne organisatoriske processer og oplevelser af fairness, ligebehandling og ligestilling
  2. Inklusionsniveau: Her spørger vi ind til oplevelsen af tilhørsforhold, anerkendelse, respekt, samarbejde og kollegaskab
  3. Diskrimination og krænkende adfærd: I denne del belyses oplevelser med alle grader af diskrimination lige fra mikroaggresioner til krænkelser og psykisk arbejdsmiljø
  4. Diversiteten: Slutteligt undersøger vi de demografiske forhold, der kan være med til at segmentere dataen

Den samlede temperaturmålingen tegner dermed et billede af de systemiske muligheder og udfordringer, der er i arbejdet med at skabe diversitet og inklusion på arbejdspladsen, som figuren nedenfor viser. 

Skal vi foretage en temperaturmåling i din virksomhed, så I kan komme i gang med at arbejde med diversitet og inklusion? Så kontakt os her:

Nikoline Nybo
Konsulent

BA Antropologi og Kaospilot.


Erfaring inden for kulturanalyse og antropologisk metode, projektledelse og procesdesign, organisationsudvikling og facilitering.

Louise Marie Genefke
Konsulent

Cand. mag. Marketing & Kommunikation, MA Ledelse og ekstern lektor AU.

Erfaring med ledelse, talent- og organisationsudvikling, facilitering og Employer Branding.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *